Står du med ansvar for at lede førstelinjeledere? Eller har du blot tænkt over, hvordan man mon er en god leder for andre ledere, er der nu hjælp at hente hos Væksthus for Ledelse.
De har foretaget en interviewundersøgelse blandt i alt 25 ledere og chefer fra de store kommunale og regionale sektorområder og samlet det til en række konkrete opfordringer til chefen.

Undersøgelsen ved navn "Kære Chef! Kære ledere!" beskriver god ledelse af ledere, og hvad ledere forventer af deres chefer. Beskrivelsen skal både inspirere chefer og lægge op til refleksion og dialog i ledelsessystemet om, hvilken ledelse man kan forvente af hinanden.
Ledelse af andre ledere kræver nemlig omtanke: Blandt opfordringerne til chefen er blandt andet et selvstændigt ledelsesrum til den underordnede leder og et ønske om, at der bliver sat en tydelig strategisk retning for ledelsen som helhed.
Både kommunale og regionale chefer, men også førstelinjeledere kan læse hæftet med udbytte. Dels fordi det tegner et godt billede af ledelsesrummet et niveau højere i organisationen – dels fordi cheferne også udtrykker deres forventninger til lederne.