Opgør med det traditionelle repræsentative demokrati i fagforeningen og mere medlemsstyring nu.
Den 28. maj er der generalforsamling i Kost & Ernæringsforbundet, og alle medlemmer er inviteret og har lige adgang til alle poster i forbundet. Kongressen og delegerede er afskaffet.
ALLE medlemmer kan deltage og give deres holdning til kende, komme med forslag og desuden stille op til hovedbestyrelse og blive en del af en række nye fagråd. Og som noget nyt kan medlemmerne desuden søge om penge til projekter, som de selv styrer, om alt fra kost og ernæring til sundhed og forebyggelse.
Det har givet nye medlemmer blod på tanden og kandidatfeltet til det hovedbestyrelsesvalget, der afgøres i slut marts, består af både erfarne fagligt aktive og helt nye folk, der ikke før har stillet op.
Det er alt sammen brikker i en ny struktur, der skal give ”forbundet og magten tilbage til medlemmerne”, som formand Ghita Parry formulerer det.

Forbundet rummer i dag flere faggrupper end tidligere, og der kommer hele tiden nye arbejdsfelter til, og det kræver en ny struktur, når man har medlemmer med både erhvervsuddannelser, kort, mellem og lang videregående uddannelse.
”Det handler helt grundlæggende om, at medlemmerne skal tættere på forbundet, og forbundet skal tættere medlemmerne. Det handler om vores hverdag, om vores profession og vores fremtidige arbejdsliv. Vi skal turde give forbundet og magten tilbage til medlemmerne,” fastslår formand Ghita Parry.
”Vi er enige om, at vi skal skabe et forbund og et professionsfælleskab, hvor man som medlem kan bidrage med sin viden og sit engagement, så længe man har lyst. Vi skal have et levende forbund, der er tæt på den enkelte, og som giver plads til nye ideer, projekter og meninger”.
”Alle medlemmer skal have lettere mulighed for at deltage i beslutningerne. Alle medlemmer inviteres til generalforsamlingen. Vi skal væk fra et forbund, hvor få bestemmer for de mange”.

Afstand til medlemmerne duer ikke
”Problemet har blandt andet været, at vores kongresstruktur med delegerede har skabt for meget afstand til medlemmerne, og de problemer og sager, de står med ude på arbejdspladserne. Vi skal have medlemmernes sager på dagsorden, og lade medlemmerne styre dagsordenen”.
Alle medlemmer kan stille op til valg eller blive en del af de nye fagråd, hvor man kan engagere sig uden at skulle vælges. Fagrådene handler fx om uddannelse, forebyggelse, innovation, behandling og ledelse mv.
Med den nye struktur vil hovedbestyrelsen invitere medlemmerne ind i beslutningerne. Og alle skal kunne arbejde med de emner, som den enkelte brænder for.
Helt konkret har Kost & Ernæringsforbundet givet økonomisk støtte til det første af forhåbentlig mange projekter, som medlemmer selv har taget initiativ til. Det første projekt handler om forebyggelse og behandling af tryksår hos patienter og ældre, som diætisterne i forbundet især interesserer sig for.
Den nye hovedbestyrelse blev valgt den 29. marts, og alle medlemmer kunne stille op. Den nye hovedbestyrelse fik fire nye medlemmer. 32 personer valgte at stille op, og det er en forbedring i forhold til tidligere valg, hvor færre stillede op.
”Vi kan allerede nu se, at med den nye stuktur, så stiller der en bredere kreds af kandidater op – på tværs af uddannelsesbaggrund, jobfunktion, køn og alder,” siger Ghita Parry.