? Folk der passer og vedligeholder vores veje, erhvervschauffører, der opholder sig meget i trafikken og fx lufthavnsmedarbejdere, der arbejder tæt på flyene, er reelt i risikozonen for at blive alvorligt syge af deres arbejde. Det skal der gøres noget ved, siger Nanna Højlund, der repræsenterer LO og AE i Det Miljøøkonomiske Råd.

Kommentaren kommer i anledning af Det Miljøøkonomiske Råds ny rapport Økonomi og Miljø 2016, der blev offentliggjort i dag.

Begræns brændeovnes forurening
Rapporten behandler blandt andet NOx-udledningens negative helbredsmæssige påvirkninger. Her er brændeovne en af de helt store syndere. Blandt alle sektorers NOx-udledning har boligopvarmning, og især brændeovne, de klart højeste helbredsomkostninger. Til trods for det er brændeovne i dag ikke afgiftsbelagte, og Formandskabet anbefaler derfor, at brændeovne fremover pålægges en afgift for at mindske forureningen.

? Jeg er helt enig i, at brændeovne bør pålægges en afgift, da de er kilde til alvorlig forurening, siger Nanna Højlund.

LO er til gengæld ikke enig i Formandskabets bemærkning om, at NOx-afgiften i 2016 bliver nedsat for meget. Afgiften nedsættes medio 2016 fra 26 kr. pr kg til 5 kr. pr kg. LO vurderer, at den kommende nedsatte afgift har et fornuftigt niveau i forhold til dækning af de omkostninger, NOx-udledningen forårsager fra de sektorer, der i dag er afgiftsbelagte.

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.