"Når ændringer bliver etableret i toppen af samfundet, så er sproget temmelig svulstigt: Dette er en reform, der for bestandigt ændrer samfundet. Dette er en måde at skabe nytænkning på. Dette skal bringe os op i den internationale top, og indimellem er det endda et paradigmeskifte."

Sådan indledte ordstyrer Søren Voxted, lektor ved SDU på Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, FTF’s paneldebat ved Velfærdens Innovationsdag 2016. Den store udfordring er at omsætte de store ord til konkrete forandringer, og det kræver faglig ledelse af medarbejderne, mente Søren Voxted.
"Når reformerne bliver præsenteret ude hos førstelinjelederne, sker der noget forunderligt – det, der var et paradigmeskifte og "ind i den internationale top", bliver til faglighed. Alle forandringer bliver til faglighed i yderste led," sagde Søren Voxted.
Han forklarede, at det fx er afgørende for, at folkeskolereformen bliver en succes, at læreren kan motivere eleverne og skabe indlæring og begejstring.
"Det, der bekymrer mig, er, om der rent faktisk er den faglige ledelse til at gennemføre forandringerne," sagde han.
FTF’s lederråd: Der er brug for faglig ledelse
Velfærdens Innovationsdag 2016 samlede 28. januar mere end 1.000 af velfærdens frontløbere i Øksnehallen i København. FTF’s panel til sessionen "Professionel og faglig ledelse – to sider af samme sag?" bestod af tre repræsentanter fra FTF’s lederråd: Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, Martina Jürs, næstformand i Danske Bioanalytikere, og Sanne Lorentzen, formand for BUPL’s lederråd.
Panelet beskrev, hvordan kravene til dagens leder hele tiden ændrer sig. Fx blandt bioanalytikerne giver nye behandlingsmetoder nye udfordringer for lederen.
"På grund af gentest går vi fra diagnoser og behandlingsgrupper til individuelle behandlingsformer. Det betyder, at vi fremover kan forebygge langt tidligere end vi kan nu. Men derfor er det også vigtigt, at vi har fagprofessionelle ledere, som kan sætte en retning for de ting, som skal ske," sagde Martina Jürs.
For pædagogerne er den faglige ledelse også en udfordring. Der kommer flere pædagoger pr. leder, og lederne befinder sig ikke nødvendigvis i samme matrikel som medarbejderne. Det gør, at tråden mellem ledere og medarbejdere bliver tyndere og tyndere, sagde Sanne Lorentzen.
"Der er mange, der siger, at ledelsesrummet er foranderligt, men det har næppe været så foranderligt som nu. Lederne skal hele tiden rette sig efter nye tiltag og tænke over, hvordan de skal positionere sig selv, deres institution og deres opgave," sagde hun.
Kan faglig ledelse læres?
Både Søren Voxted og FTF’s panel var enige om, at den faglige ledelse er meget vigtig. Men den faglige ledelse bliver ikke altid prioriteret lige højt, mener Søren Voxted.
"Hvorfor vælger man, at faglig ledelse er noget man gør indirekte som en del af den professionelle lederrolle? Det er måske, fordi faglig ledelse bliver opfattet som en form for introduktion og instruktion, men i virkeligheden burde vi måske ændre vores opfattelse af faglig ledelse," sagde Søren Voxted og sluttede med et åbent spørgsmål til publikum:
"Ledelse er noget, som man kan lære – spørgsmålet er, om vi også skal til at lære faglig ledelse?"