Der er nu i alt 119.900 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,5 pct. af arbejdsstyrken.

? Dagens tal må formentlig betegnes som en enlig svale for et arbejdsmarked, der ellers viser tegn på fremgang. Siden den seneste top i midten af 2012 og frem mod udgangen af 2015 er arbejdsløsheden faldet med knap 45.000 personer. I 2015 blev arbejdsløshedskøen reduceret med 10.200 personer sammenlignet med 2014, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO. Ud over den faldende arbejdsløshed er der også skabt tæt på 39.000 nye lønmodtagerjob i de første 11 måneder af 2015.

? Væksten i dansk økonomi er endnu ikke prangende, og der er derfor god grund til at glæde sig over fremgang på arbejdsmarkedet. Dansk økonomi er i starten af et opsving. Et opsving, der dog ventes at tage til i styrke. Det skaber grobund for, at flere arbejdsløse kan komme tilbage i arbejde, og at arbejdsløsheden derfor snarligt falder igen, fortsætter hun.

? Der er stadig mange ledige hænder, og samtidig kommer der mange personer ind i arbejdsstyrken i årene foran os. Det stiller store krav til jobskabelsen. Lige så vigtigt er det, at vi gennem opkvalificering og uddannelse sikrer os, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der efterspørges af virksomhederne. Det er vejen frem mod et langvarigt opsving, hvor vi får alle med, slutter Mette Hørdum Larsen.

Læs notatet her

Kontakt:
Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14 eller
økonom i LO, Mette Hørdum Larsen, tlf. 35 24 60 77.