? Selv om vi er enige i princippet om, at det skal kunne betale sig at arbejde, kan vi grundlæggende ikke se store problemer blandt kontanthjælpsmodtagere. Langt den største del af kontanthjælpsmodtagerne har en stor økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejdsindkomst, siger Ejner K. Holst fra LO?s politiske ledelse.

LO har tidligere vist, at der kun er få grupper, der har en mindre gevinst ved at arbejde. Det handler primært om ægtepar med børn, hvor begge personer er på kontanthjælp. Den gruppe er dog meget lille, og det er LO?s vurdering, at det snarere er sociale problemer end mangel på en økonomisk gulerod, der er forklaringen på deres situation.

? Samlet er der et meget lille potentiale for at få flere i arbejde ved at skære i ydelserne. Til gengæld vil det svække grupper, der i forvejen har det svært ? og ikke mindst børnene i de pågældende familier, siger Ejner K. Holst.

Han mener, at det er godt for samfundet og den enkelte, at flere personer på kontanthjælp får et job. Men i den sammenhæng kan regeringen godt pakke pisken væk.

? Frem for at skære i ydelserne til de svageste, bør den sociale indsats og beskæftigelsesindsatsen forbedres. Derfor undrer det mig også, at regeringen tidligere på ugen foreslog at spare en halv milliard kr. på beskæftigelsesindsatsen, slutter han.

Desuden mener Ejner K. Holst, at det vil være langt mere effektivt med en målrettet jobbonus eller en lempeligere modregning i arbejdsindkomst til de personer, der måtte have en lavere gevinst. Da der er tale om en meget lille gruppe, vurderes det at kunne finansieres ved et overskueligt beløb.