Et nyt lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet om at samle alle ansættelsesklausuler i en ny lov vil ikke føre til den begrænsning i brugen af ansættelsesklausuler, som Produktivitetskommissionen ellers anbefalede tilbage i 2013, og som er intentionen i Regeringen og aftalepartiernes Vækstpakke fra juni 2014.
Tværtimod må det forventes, at der vil komme flere korte ansættelsesklausuler, såfremt lovforslaget vedtages med det nuværende indhold. Det mener FTF, der hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.
"Det er simpelthen for uambitiøst. Vi ved, at ansættelsesklausulerne har en mobilitetshæmmende effekt, og at forgæves rekruttering hæmmer væksten og innovation, så derfor er det uforståeligt, at lovforslaget ikke lægger op til en mere markant stramning af de nuværende regler," siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Forbud er bedre
FTF ser helst, at der indføres et totalforbud mod brugen af ansættelsesklausuler. Vækstpakkeaftalen fra juni 2014 og det fremsendte lovforslag er dog et stort skridt i den rigtige retning. Lovforslaget indeholder også gode elementer som for eksempel, at der kommer en engangsbetaling på kundeklausuler, så de fremover bliver kompenseret på samme måde som konkurrenceklausulerne. 
Men i det store hele er lovforslaget uambitiøst, mener FTF, som i et høringssvar afgivet i dag har redegjort for, hvad der skal til for at opnå en begrænsning i brugen af ansættelsesklausuler. Det kan du læse her.
Læs desuden fælles kronik fra FTF og Akademikerne her