? Det er værd at glæde sig over, at så mange af de unge aktivt søger efter en praktikplads, så de kan gøre deres uddannelse færdig. Men undersøgelsen viser samtidig, at mange unge har brug for hjælp til at søge mere effektivt, siger Ejner K. Holst.

48 procent af de adspurgte unge svarer, at de har søgt en praktikplads inden for de seneste to uger, 20 procent svarer, at de har søgt inden for den seneste måned, 12 pct. indenfor de seneste tre måneder og otte procent for mere end tre måneder siden.

Fortrydelsesret til skolepraktikplads mangler
Ejner K. Holst peger samtidig på, at der er behov for at lempe de meget stramme regler for søgning af en skolepraktikplads. I dag skal de unge søge inden en bestemt dato, og hvis de ikke gør det, er en SKP-plads umulig fremover.

? Men det giver ikke menig, at reglerne er så stramme, når det viser sig, at over halvdelen (60 procent) af de unge i undersøgelsen svarer, at de gerne ville i skolepraktik, hvis det var muligt.

? Der bør være en fortrydelsesret for de unge, der i ungdommeligt overmod afviser en skolepraktikplads, men som senere alligevel får brug for en, siger Ejner K. Holst, der ser frem til en dialog med ministeriet om den videre opfølgning på tallene.

Læs undersøgelsen her

Kontant: pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.