LO og FTF er positive overfor hovedlinjerne i Carsten Koch Udvalgets rapport om en ny aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det fremgår af de to hovedorganisationers fælles kommentarer, som er afleveret til udvalget.   
De to hovedorganisationer er enige i udvalgets målsætning om, at en ny arbejdsmarkedspolitik skal forbedre arbejdsløses mulighed for at få et varigt job. Desuden er de enige i målsætningen om, at arbejdsløse skal behandles mere individuelt, og at der skal sættes tidligere ind end i dag.
LO og FTF mener dog, at der er behov for at ændre og præcisere Carsten Koch Udvalgets anbefalinger på særligt tre områder:

  • Den arbejdsløses første møde skal foregå i medlemmets egen a-kasse, hvor medarbejderne kender mulighederne i branchen, herunder jobåbninger, og kan tage udgangspunkt i medlemmets faglighed.
  • Arbejdsløse skal fortsat have ret til jobrettet uddannelse inden for de første seks måneder af arbejdsløshedsperioden.
  • Der skal være tryghed i økonomien, når det gælder hjælpen til arbejdsløse. Derfor ønsker vi ikke, at økonomien samles i det generelle bloktilskud, sådan som Carsten Koch Udvalget foreslår. Kommuner skal ikke kunne slække på hjælpen til arbejdsløse til fordel for børnepasning eller ældrepleje.

Læs alle LO og FTF’s kommentarer til rapporten fra Carsten Koch Udvalget her.

Kontakt:
Kommunikationschef i FTF Flemming Andersen: 40 36 88 04.
Pressekonsulent i LO Anette Bindslev: 23 38 42 14.