FTF har modtaget udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i høring og har følgende generelle bemærkninger:
Det er positivt, at der oprettes stillinger som docent, og at der samlet set lægges vægt på udvikling af uddannelsernes og professionernes videngrundlag. Det er også positivt at der i både lektorbedømmelser og docentbedømmelser lægges vægt på ansøgerens indsigt i erhvervet eller professionen.
FTF understreger, at forudsætningerne for at realisere bekendtgørelsen er, at erhvervsakademier og professionshøjskoler faktisk har økonomiske rammebetingelser, som muliggør, at adjunkter under deres ansættelse både får mulighed for at arbejde med undervisning, udviklingsopgaver, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det samme gælder i forhold til docenters mulighed for at gennemføre af forsknings- og udviklingsaktiviteter m.v.De eksisterende bevillinger til forskning og udvikling er begrænsede i omfang og udløber med udgangen af 2015.
Det er afgørende for at kunne realisere bekendtgørelsens indhold, at der sikres tilstrækkelige og varige bevillinger til forskning og udvikling til rådighed for erhvervsakademier og professionshøjskoler. For så vidt angår bekendtgørelsens enkelte bestemmelser henvises til de høringssvar, som FTF’s medlemsorganisationer har afgivet.