Redningspakken for de ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet, ser ud til at være strengt nødvendig. I hvert fald er der tilsyneladende ingen redning i sigte hos arbejdsgiverne.
En ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF viser nemlig, at de langtidsledige kun i ringe omfang kommer til samtale på de opslåede akutjob, som de langtidsledige ellers har fortrinsret til.
De udfaldstruede ledige, der har ansøgt om et akutjob, kommer til jobsamtale på kun fire procent af de ansøgninger, de har sendt. Det viser undersøgelsen, som FTF har foretaget blandt ca. 600 udfaldstruede ledige i samarbejde med a-kasserne på FTF-området.

Arbejdsgiverne har ellers nok af ansøgninger fra langtidsledige at vælge imellem. Hver akutledig, der har søgt akutjob, har i gennemsnit ansøgt om 12 akutjob, og hver tredje af dem har søgt over 15 akutjob.

Har søgt bredt og fleksibelt
Og de ledige har ikke været kræsne. Over halvdelen af de FTF’ere, der har søgt akutjob, har søgt uden for eget fagområde, egne kvalifikationer og jobønsker. Dertil kommer det store flertal, der naturligt nok også har søgt akutjobs inden for eget fagområde, og som matcher kvalifikationer og jobønsker.
Eksempelvis har tre fjerdedele af de ledige lærere fra DLF-A søgt uden for eget fagområde. Lærerne har søgt arbejde indenfor bl.a. administration, kontor, service, rengøring, pleje, butik, hotel og it – eksempelvis job som lagerarbejder, telefonsælger, chauffør, museumskustode, pedel og opvasker.

Hele 20 procent af de ledige har søgt et akutjob, som på én gang hverken matchede fagområde, kvalifikationer eller jobønsker.
”De ledige udviser stor grad af fleksibilitet og vilje til at flytte sig. Tallene viser tydeligt, at redningspakken for de udfaldstruede ledige er absolut nødvendig. Samtidig er stramninger og trusler overfor de ledige helt unødvendigt. De vil bare gerne i gang, og jobbehovet er stort”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Arbejdsgiverne svigter aftalen
Men de lediges brede søgning er langt hen ad vejen forgæves, viser undersøgelsen. Når kun fire procent af ansøgningerne til akutjob fra de langtidsledige ender med en jobsamtale, lever arbejdsgiverne ikke op deres del af ansvaret, mener Bente Sorgenfrey.

”Selve pointen med akutjobbene var jo, at netop de udfaldstruede ledige skulle have fortrinsret til jobbene frem for andre ledige – og her må arbejdsgiverne tage deres del af ansvaret. Men de indkalder kun en meget beskeden del af de langtidsledige til samtale, som så kun får en meget lille chance for at få jobbene”, konstaterer Bente Sorgenfrey.
Pres på arbejdsgiverne
Hun mener, at jobcentrene skal lægge et langt større pres på virksomhederne og arbejdsgiverne for at ansætte langtidsledige.
Konkret foreslår FTF, at der oprettes såkaldte matchningsenheder på jobcentrene. De skal bemandes af medarbejdere, som specialiserer sig i virksomhedskontakt og i at finde arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov. Forslaget er en del af en samlet udspil fra FTF til en modernisering af hele beskæftigelsesindsatsen.
Her foreslår FTF også, at den ledige skal have ret til en individuel samtale, der afklarer muligheder og behov i forhold til at komme i job – som så fører videre til en individuel plan for job og eventuel uddannelse. Planen kan bl.a. indeholde uddannelsestilbud målrettet mod jobåbninger, virksomhedspraktik og jobrotation, ligesom den fastlægger rettigheder og pligter for den ledige i tilknytning til planen. Denne individuelle indsats skal erstatte den nuværende pligtaktivering, som helt skal afskaffes.
”Jobcentrenes og a-kassernes spidskompetence skal være at åbne jobs i virksomhederne. Medarbejderne må væk fra skrivebordene og ud i virksomhederne og finde jobåbningerne til de ledige. Det kan f.eks. være løntilskudsjob som en konkret afprøvning til ordinært job”, siger Bente Sorgenfrey.
For de ledige, der kun har et halvt år tilbage af dagpengeperioden, foreslår FTF en særlig indsats. Her skal jobformidlingssamtaler spille en særlig rolle. Møderne skal handle mindre om regler og frister. I stedet skal samtalerne handle meget mere om, hvad den ledige og jobcentret gør for at finde et arbejde.