Regler for samarbejde mellem medarbejdere og ledere i samarbejdsudvalg er forskellig fra sektor til sektor, selv om rammerne er skåret over samme læst.
Aftaler om samarbejde er i alle sektorer en del af overenskomsten. Det betyder, at der på arbejdspladsen og i virksomheden (kommunen) som helhed skal være samarbejdsudvalg eller MED-udvalg med repræsentanter fra både lønmodtager- og arbejdsgiverside i henhold til reglerne.
I staten og i den private sektor hedder udvalget et samarbejdsudvalg, og der er tale om en en central aftale, som dækker hele sektoren. I den private sektor er der kun samarbejdsudvalg, hvis man enten har sin egen brancheaftale (som finansområdet), eller er omfattet af aftalen mellem LO og DA.
I kommuner og regioner kaldes samarbejdsudvalget et MED-udvalg, hvis man har indgået en lokal MED-aftale – og det har næsten alle kommuner og regioner. Her er det så lokalaftalen (og ikke den centrale aftale), som sætter rammer for både form, indhold og struktur. I alle kommuner og regioner med en MED-aftale findes der lokale MED-udvalg på arbejdspladsniveau, MED-udvalg på forvaltningsniveau og et Hovedudvalg for hele virksomheden.
Aftalerne forpligter ledelsen til på alle niveauer fra bund til top i virksomheden at informere og drøfte sager om arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold med medarbejderne, før der træffes beslutning. Det gælder administrative beslutninger og i kommunerne og regioner også de politiske beslutninger.