Dagens trepartsaftale mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og Dansk Arbejdsgiverforening indebærer bl.a. en genindførelse af lønkompensationsordningen for at undgå fyringer.

LÆS NYHED: Ny trepart skal sikre job

Aftaletekst