Nej, resultatet af en covid-19 test er en helbredsoplysning, som arbejdsgiver som udgangspunkt ikke har krav på.  I forbindelse med arbejdsgivers anmodning  om sygedagpenge refusion fra 1. sygedag, hvor medarbejderen er sygemeldt med Covid-19 har arbejdsgiver dog ret til oplysningen, samt til at videregive denne i forbindelse med anmodningen.

Vi anbefaler dog, at du i tilfælde af en positiv test under alle omstændigheder orienterer din arbejdsgiver og følger myndighedernes anbefalinger ift. isolation mv.