Din arbejdsgiver skal følge de almindelige saglighedskriterier ved afskedigelse af medarbejdere, også i denne situation. Men en medarbejder, der har sagt nej til arbejdsfordeling, vil ikke kunne beskæftiges fuld tid i den afdeling, hvor kollegaerne arbejder i arbejdsfordeling.

Opsagte medarbejdere kan pålægges at fortsætte sit arbejde i afdelingen, der er omfattet af arbejdsfordelingen. Arbejdstiden skal nedsættes til arbejdstiden under arbejdsfordelingen, og medarbejderen skal modtage sin fulde løn. Alternativt kan medarbejderen beskæftiges i en anden afdeling i virksomheden inden for medarbejderens ansættelsesområde.