Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL indgik onsdag den 6. oktober 2021 en trepartsaftale, som skal skaffe flere hænder til virksomhederne på den korte bane.

• Bedre match mellem ledige og virksomheder.
• Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.
• Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.
• Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft

Faglært uddannelse: Tømrere i arbejde