Et flertal af Folketingets partier har i dag indgået et energiforlig, som vil sætte rammerne for den danske klima- og energipolitik mange år ud i fremtiden. Området har stor betydning for dansk erhvervslivs konkurrencedygtighed og de mange job i de grønne erhverv.

? Danmark har nogle af verdens mest konkurrencedygtige virksomheder inden for klima- og energiløsninger. Det er kun sket, fordi vi har sat langsigtede, ambitiøse mål. Derfor er det positivt, at der nu er landet et bredt forlig, som kan sikre stabile rammer for at øge antallet af gode, grønne job i Danmark, siger Nanna Højlund, næstformand i LO.

? Hvis vi regner baglæns fra, hvor vi skal være i 2050, kræver det ambitiøse skridt frem mod 2030. Derfor er det godt, at forligspartierne har fået forbedret regeringens oprindelige udspil markant. Det er klogt at sikre fremtidens arbejdspladser ved at udvise rettidig omhu nu frem for at vente, til andre lande overhaler os.

Markante forbedringer af regeringens oprindelige udspil
LO-fagbevægelsens helt store anke mod regeringens oprindelige udspil var, at et mål om 50 pct. vedvarende energi i 2030 langt fra var tilstrækkeligt til at leve op til Paris-aftalens mål ­? tværtimod blev der i regeringens udspil lagt op til en noget mindre udbygningstakt med vedvarende energi, end den der er set de sidste ti år. Fx var regeringens plan om blot at opføre en enkelt vindmøllepark på 800 MW ikke tilstrækkelig, selv hvis målsætningen blot var 50 pct. vedvarende energi.

? Det er positivt, at vi nu får et mål om 55 pct. vedvarende energi i 2030 og tre store havvindmølleparker til at bidrage til målsætningen. Hvis vi aktivt skal fastholde Danmarks position som en ?grøn stormagt?, så kræver det ikke kun stabile, men også ambitiøse rammebetingelser. Kun på den måde kan vi sikre investeringslyst og et hjemmemarked, der kan fungere som et globalt udstillingsvindue. Det vil sikre flere ordrer i bøgerne og derfor flere gode job ? ikke kun i de grønne erhverv, men også de mange følgeindustrier, siger Nanna Højlund.

Den billigste energi er den, man ikke bruger
Samtidig mener LO, at det er positivt at man nu afsætter en stor pulje til energibesparelser for at leve op til et forbedret energieffektiviseringsmål i EU på 32,5 pct. i 2030.

? Den grønneste og billigste energi er den, man ikke bruger, og alle scenarier viser, at vi skal skrue markant op her, hvis vi skal nå klimamålene. Det vil både reducere virksomhedernes og borgernes udgifter til energi, men det vil også skabe mange grønne arbejdspladser i byggeriet og industrien. Derfor er det positivt, at forligspartierne har forbedret regeringens udspil, og sikret en stor pulje til at fremme vores energieffektivitet.

Vigtigt at lægge grundlaget for fremtidens grønne job
? Det er positivt, at man har afsat flere penge til at fremme eksport og forskning. Jeg er særligt glad for, at man vil genoprette den såkaldte energimilliard til forskning, som Energikommissionen anbefalede i sin tid. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at vi også i fremtiden har de bedste produkter på markedet.

? Vi havde dog gerne set et endnu større fokus på, hvordan vi får skabt flere job inden for bæredygtig biomasse og bioethanol. Samtidig har Folketinget stadig en stor opgave foran sig med at sikre en grønnere transport, som også kræver ambitiøse investeringer i og elektrificering af den kollektive transport, siger Nanna Højlund.

Læs LO’s pejlemærker til at fremme grøn vækst og gode job her.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.