Du får stadig væsentligt mindre i lønposen, hvis du er kvinde, end hvis du er mand. Når mænd i gennemsnit tjener 100 kr., tjener kvinder i gennemsnit 87 kr. Det viser VIVE’s nye kortlægning af lønforskelle mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked. Det på trods af, at kvinder i dag er næsten lige så meget på arbejdsmarkedet som mændene, og deres uddannelsesniveau tilmed er højere end mændenes.

– Den store lønforskel mellem mænd og kvinder er en udfordring, vi skal have løst. Der er behov for en gang for alle at gøre op med uligeløn i Danmark ? men det kræver altså, at regeringen og arbejdsgiverne tager ansvaret på sig og gør brug af de forskellige redskaber i værktøjskassen. Det er nemlig vigtigt, at vi angriber problemet fra flere sider. Overenskomstaftaler kan ikke løse problemet alene, der er behov for, at politikerne griber ind, hvis vi skal afskaffe uligeløn, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Løngabet er blevet mindre
Den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene på det samlede arbejdsmarked ligger på ca. 15 pct. Tager man højde for, at mænd og kvinder typisk tager forskellige uddannelser og varetager forskellige job, er lønforskellen på 7 pct.

Men der er fremskridt at spore. Undersøgelsen viser nemlig, at løngabet mellem mænd og kvinder er blevet mindre siden 2012.

Det er positivt, at lønforskellene på det samlede arbejdsmarked er blevet mindre. Men det ændrer ikke på, at vi fortsat har en kamp at kæmpe. Kvinder får i dag mindre i løn end deres mandelige kollegaer, også selv om der tages højde for forskelle i fx uddannelse og erhvervserfaring. Det viser med al tydelighed, at vi fortsat har brug for forskellige initiativer til at gøre op med uligeløn.

Det fremgår af rapporten, at særligt det kønsopdelte arbejdsmarked er med til at stadfæste uligeløn. Kvindedominerede fag aflønnes nemlig lavere end mandedominerende fag.

Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, og det er i høj grad med til at forårsage uligeløn og i sidste ende skabe dårligere økonomiske vilkår for kvinder. Derfor er FOA’s historiske sikring af en lavtløns- og ligelønspulje i forbindelse med OK18 et vigtigt tiltag, da de to puljer er et afgørende skridt hen imod et mindre løngab. Det er flere af sådanne initiativer, der blandt andre skal sikre, at løngabet mellem og kvinder forsvinder.

Kontakt: LO’s pressetelefon: 26 11 97 10.