Det sker konkret ved, at den nuværende overgangsordning for supplerende dagpenge gøres permanent, som LO også har foreslået. Før denne ændring var det planen, at der pr. 1. oktober 2018 skulle træde nye regler træde i kraft, som ville betyde, at havde man opbrugt de supplerende dagpenge, og fået blot en dags arbejde hen over et månedsskifte, ville man også miste de normale dagpenge i hele den måned.

– Det var et ?hul? i reglerne, som var helt ude af trit med reformens grundtanke om, at det skal kunne betale sig at tage ekstra arbejde. Det ville betyde, at nogle lønmodtagere ville blive på dagpenge og fravælge job af kortere varighed. Det var tudetosset i forhold til, at det skal kunne betale sig at arbejde, og så var det døduretfærdigt, at ledige, der ikke tog et småjob, kunne beholde dagpengene, mens dem, der tog småjobbet, ville miste dagpengene for hele måneden, siger Ejner K. Holst.

– Med permanentgørelsen af de nuværende regler betyder det, at den arbejdsløse blot skal trækkes i dagpengene for den uge, hvor vedkommende er i beskæftigelse og ikke miste dagpengene for resten af måneden. Dette er både mere rimeligt, hensigtsmæssigt og i tråd med dagpengeaftalens intentioner og derfor er vi rigtig glade for, at politikerne har lyttet til vores forslag, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: LO?s pressetelefon: 26 11 97 10.