Det er ikke løn, der bliver diskuteret mest i kaffepauserne hos LO-lønmodtagerne. Det viser en ny måling om åbenhed på arbejdspladsen lavet af Epinion for LO blandt 1.219 respondenter af LO-lønmodtagere.

– Når 39 procent oplever, at det ikke er acceptabelt at tale om løn på arbejdspladsen, og hele 24 procent slet ikke ved om det er acceptabelt, så viser det, at det er tabu at tale om løn. Mange synes måske, det er privat og har slet ikke lyst til at dele det med andre. Men den kultur skal vi have ændret, for det gavner kun arbejdsgiverne, at medarbejderne ikke taler sammen om løn. De sidder jo dermed med alle kortene til en lønforhandling. Det er vigtigt, at alle medarbejderne er bekendt med fx hvilke kriterier, der gør sig gældende for at opnå et løntillæg eller en lønstigning, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

I Danmark bygger vores ligelønslov på EU?s ligelønsprincip om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.-

– Men det er svært at håndhæve ligelønsprincippet, når vi ikke har åbenhed i vores lønsystemer. Ligelønnen mellem mænd og kvinder hæmmes i den grad af, at vi ikke er åbne nok om løn. Det er derfor nødvendigt med en skarpere lovgivning, der kan sikre en højere grad af lønåbenhed, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Udover skarpere lovgivning på området er der brug for en kulturændring på arbejdspladsen og i offentligheden generelt. Derfor er 38 faglige organisationer på tværs af LO, FTF og AC gået sammen om en kampagne, der slår på tromme for lønåbenhed.

Ligeløn og lønåbenhed på tværs af fag, brancher og sektorer er en fælles sag, som vi vil kæmpe for sammen. Det er et nødvendigt skridt i retningen mod ligeløn mellem mænd og kvinder, og mod fair lønforhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Samtidig er der brug for at komme kutymer til livs, hvor arbejdsgiver pålægger arbejdstager at holde lønnen hemmelig. Det er nemlig ikke lovligt.