Sammen med flere store virksomheder, arbejdsgiverne og en række andre faglige organisationer bakker LO aktivt op om ligestillingsminister Karen Ellemanns nye kampagne ?Aktion Fars Barsel?.

? Vi støtter op om regeringens kampagne ?aktion fars orlov?, fordi vi mener, det er vigtigt, at fædre tager en større del af forældreorloven. Det vil styrke ligestillingen i familierne, på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Kampagnen skal med slagordene ?Orlov ? tag det som en mand? sætte fædreorlov på dagsordenen ? ikke bare hos kommende forældre, men også hos virksomhederne. Og initiativet er tiltrængt: I en undersøgelse omtalt i dagens Berlingske fremgår det alt for tydeligt, at der stadig er mange barrierer for fædreorlov.

Ifølge undersøgelsen, som Epinion har lavet for LO, FTF, Dansk Magisterforening, Djøf og IDA, ville hele 42 procent af de adspurgte fædre gerne have holdt mere barsel, end de gjorde. Blandt barriererne svarer de blandt andet, at økonomien, manglende opbakning fra arbejdsgiveren til fædrebarsel, bedre orlovsvilkår hos partneren og samfundets forventning om, at orloven primært bør tilfalde kvinden, som forhindringer.

Derfor er der brug for en kulturændring, mener Nanna Højlund:

? Vi er helt enige i, at kultur og forventninger til fordeling af orloven spiller en stor rolle. Vi skal have gjort noget ved opfattelsen af, at forældreorloven er mors orlov. Derfor synes vi, det er positivt, at regeringen ønsker at fremme en kulturændring, siger Nanna Højlund:

? Her spiller arbejdspladsen en stor rolle. Vi håber derfor, at vi kan være med til at starte en debat i familierne og på arbejdspladserne om, hvordan vi kan fremme en mere lige fordeling.

Og der er allerede bedre forudsætninger for mere fædrebarsel, påpeger LO-næstformanden:

? I overenskomsterne på det private område er der faktisk mulighed for, at far kan holde op til otte ugers forældreorlov med fuld løn. Og vi håber da, at det fine overenskomstresultat fra foråret vil begynde at slå igennem, så flere fædre vil benytte sig af rettigheden. Jeg ved, at det ligger vores forbund meget på sinde, at der kommer en positiv udvikling, siger Nanna Højlund.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.


Læs mere om kampagnen på www.aktionfarsorlov.dk

Læs undersøgelsen her