? Efter arbejdsløsheden generelt er faldet siden midten af 2012, er den begyndt at stige igen de seneste måneder. Arbejdsløsheden er således faldet med godt 2.000 personer i løbet af 2016 mod mere end 12.000 personer i løbet af 2015, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

? Overordnet set er der dog stadig godt gang i arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen stiger fx ganske solidt, og det taler for fortsat faldende arbejdsløshed.

? Den aktuelt stigende arbejdsløshed er også af mere teknisk karakter, idet den skyldes, at flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som jobparate. Dermed har de bevæget sig fra at være ikke-jobparate, hvor de ikke indgik i statistikken over bruttoarbejdsløse, til at være jobparate, men stadig arbejdsløse, som inkluderes i statistikken. Siden september 2016 er antallet af bruttoarbejdsløse personer på integrationsydelse steget med 5.100 personer.

? Arbejdsløsheden er faldet med 50.000 personer siden midten af 2012. Faldet har været mindre end fremgangen i beskæftigelsen. Det skyldes, at der i disse år og i årene foran os kommer mange personer ind i arbejdsstyrken. Der er derfor plads til en solid fremgang i beskæftigelsen, uden at der kommer til at mangle hænder de kommende år, fortsætter hun.

? Arbejdsløsheden er dog på visse områder ved at nå ned på et forholdsvis lavt niveau. For selv om der fortsat er ledige hænder på arbejdsmarkedet, er der en stigende mangel på arbejdskraft med specifikke kvalifikationer, herunder særligt faglærte. Der skal derfor investeres i opkvalificering og uddannelse her og nu, så arbejdsstyrken har de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger, siger Mette Hørdum Larsen.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.