Lovforslaget omfatter blandt andet et kontanthjælpsloft, reduceret ferieret og en 225-timersregel, som betyder, at folk på kontant- og uddannelseshjælp mister penge, hvis de ikke arbejder 225 timer om året.

? Forringelserne står simpelt hen i kø. De nye regler i regeringens forslag vil skævvride samfundet endnu mere og ramme de svageste udsatte blandt arbejdsløse og børnefamilier. Det kan vi simpelt hen ikke være bekendt, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Går ud over børnene
Ændringsforslaget støttes af de borgerlige partier, og ifølge Beskæftigelsesministeriets egne beregninger er konsekvensen af de blå stramninger blandt andet, at loftet over kontanthjælpen vil koste familier ? især familier med flere børn ? flere tusinde kroner om måneden.

? Vi vil altså opleve øget fattigdom, og det vil i høj grad gå ud over børnene. Vi ved, at børn, der vokser op i familier med lavindkomst, ofte klarer sig dårligere i skolen og derfor ikke får en uddannelse og ender som arbejdsløse. I LO kan vi simpelthen ikke forstå, hvorfor regeringen holder liv i den onde spiral, siger Ejner K. Holst.

Regeringens motiv med de nye regler er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Men det er ? som LO og den anden hovedorganisation FTF har noteret i et fælles høringssvar ? ?en forkert præmis?. Allerede i dag er der for langt størstedelen en månedlig gevinst på flere tusinde kroner, når de skifter kontanthjælp ud med et job.

? Regeringen har slet ikke belæg for sin påstand, siger Ejner K. Holst.

Lyt til bedre forslag
I stedet for at piske kontanthjælpsmodtagerne mener LO, at regeringen i stedet bør indføre mekanismer, der forebygger, at de udsatte kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. En socialpolitik, hvor kommunerne ser opgaven som en investering i den enkelte og ikke en kortsigtet udgift.

? Vi har brug for en langt bedre ? og bredere ? indsats for arbejdsløse, der har andre problemer end lige netop arbejdsløshed. Borgere med komplicerede og sammensatte problemer skal ikke tilbydes det hurtigste og billigste tilbud, som det desværre ofte sker i dag. De skal i stedet tilbydes en helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens samlede livssituation, siger Ejner K. Holst og henviser til det fælles socialpolitiske udspil, LO og FTF afleverede til Carsten Koch-udvalget.

? Udvalgets anbefalinger er desværre aldrig blevet politisk behandlet på Christiansborg. Vores ønske er stadig, at politikerne følger de anbefalinger, fordi der var mange gode forslag til en bedre indsats over for de udsatte, siger Ejner K. Holst.

Læs høringssvar fra LO og FTF her.