Kommentaren kommer på baggrund af en beregning foretaget af LO?s økonomer, der bl.a. viser, at aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere er faldet med cirka 5.000 fuldtidspersoner i perioden 1.-3. kvartal 2014 til 1.-3. kvartal 2015. Tager man højde for, at arbejdsløsheden er faldet i samme periode, burde aktiveringsomfanget kun være faldet med 1.200 fuldtidspersoner.

Fx er omfanget af både ordinær uddannelse og jobrettet uddannelse (det der tidligere hed seks ugers selvvalgt uddannelse) faldet.

? Jeg er helt med på, at beskæftigelsesreformen i 2015 havde til formål at fokusere aktiveringen af arbejdsløse, men det var jo ikke meningen, at der skulle ske et decideret fald i hjælpen til arbejdsløse.

? Udviklingen er bekymrende, da den betyder, at arbejdsløse ikke får tilstrækkelig hjælp til at komme i job. Jeg forventer, at beskæftigelsesministeren vil holde kommunerne fast på deres ansvar for at sørge for tilstrækkelig aktivering til arbejdsløse, siger Ejner K. Holst.

Læs notatet her

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.