Den finske regerings indgreb betyder konkret, at de kollektive aftaler vil blive dårligere og det er klart et angreb på den frie forhandlingsret og fagbevægelsens ret til at indgå overenskomster.

Derfor sender den nordiske fagbevægelse, der er samlet i Paris til EFS? 13. kongres, nu en stærk opfordring til den finske regering, hvor de udtrykker bekymring over situationen.

– Sammenhold om forhandlingsretten og de nordiske modeller er nødvendigt. I dag er det Finland, i morgen kunne det samme måske ske hos os, flere af de nordiske lande ser klare tendenser. I krisetider skal vores forhandlingssystemer bruges – ikke misbruges eller overrules. Derfor dette brev til den finske regering. For LO Danmark er det vigtigt at understrege, at det er arbejdsmarkedets parter, der har forhandlingsretten, ligesom de må stå ved deres aftaler. Skal de ændres, kræver det, at parterne er ved bordet i et ligeværdigt samarbejde om at finde løsninger, udtaler Lizette Risgaard, næstformand i LO Danmark.

Læs den fælles pressemeddelelse her

NFS er de nordiske faglige centralorganisationer, som tilsammen repræsenterer 9 millioner faglige medlemmer i alle nordiske lande.  LO, FTF og Akademikerne er alle medlemmer af NFS.

Kontakt: Kommunikationschef Kenneth Thue Nielsen, tlf. 2159 3387.