Virksomhedspraktik er et skridt ind på arbejdsmarkedet
Udvalget anbefaler en mere virksomhedsrettet indsats som en obligatorisk del af integrationsprogrammet. Derudover er der fokus på, at vejledning og opkvalificering omlægges, så både aktivitetsparate og jobparate kommer ud på virksomhederne. En anden central anbefaling er, at kompetenceafklaringen skal ske hurtigere end i dag.

? Anbefalingerne ligger i tråd med de forslag, vi i har fremsendt til udvalget. Vi er tilfredse med udsigten til en mere virksomhedsrettet indsats, koblet sammen med en hurtigere kompetenceafklaring for de flygtninge og familiesammenførte, som kommer til Danmark, lyder det fra Ejner K. Holst som fortsætter:

? I LO har vi selv foreslået kombinationen af danskuddannelse og virksomhedspraktik som et effektivt værktøj. Så jeg håber, regeringen vil tage det med i sine overvejelser, understreger Ejner K. Holst.

? Vi skal ikke gemme mennesker bort på offentlig forsørgelse, men give dem muligheden for at bidrage og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Og det vil dette forslag medvirke til, fastslår LO-sekretær Ejner K. Holst.

Beskæftigelse kan ikke stå alene
En anden af udvalgets anbefalinger er, at integrationsprogrammet ændres til at vare højest to år. Samtidig skal der større og tidligere fokus på en indsats, der er individuelt tilpasset den enkelte nytilkomnes udfordringer.

? Det er vigtigt for os, at beskæftigelsesinitiativerne ikke står alene. Derfor er det centralt, at flygtninge sikres en social og helbredsmæssig indsats, også selv om programmets to år er gået. Vi skal sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte familier, understreger Ejner K. Holst.

? Carsten Koch-udvalgets anbefalinger omfatter kun integrationsprogrammet for flygtninge og familiesammenførte. Det omfatter derfor ikke anbefalinger til en bedre integration af de indvandrere, som har været her i længere tid. Jeg ser derfor frem til at se den endelige rapport og anbefalingerne til en samlet integrationsindsats, slutter Ejner K. Holst.

For yderligere information kontakt Stine Luise Hansen, tlf. 2335 8370.