– Det fremgår af LO?s undersøgelse, at 18 procent af de deltidsansatte har valgt at gå ned i tid, fordi de synes, normeringerne i barnets dagtilbud var for dårlige. En konsekvens som både går ud over børnene, forældrene og samfundet, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

– Kvaliteten skal være i top, så forældre er trygge ved at aflevere dem. Det er simpelthen en dårlig forretning for samfundet, når forældre føler sig nødsaget til at gå ned i tid eller fravælge deres fag.

Samtidig siger 50 procent af alle lønmodtagere med børn, at de ville benytte sig af udvidede åbningstider. Det er særligt et behov blandt forældre med skæve arbejdstider.

– Udvidede åbningstider er en bedre løsning for forældrene end penge ned i lommen til egne lappeløsninger, siger Nanna Højlund med henvisning til den model for fleksibel pasning som blev vedtaget i Folketinget i dag.

I 2017 undersøgte KORA fem dagtilbud med udvidede åbningstider i daginstitutioner. De fandt frem til, at de udvidede åbningstider fører til mere fleksibilitet for forældrene, uden at børnene tilbringer længere tid i institution end øvrige børn.

– De ufleksible åbningstider har konsekvenser for familierne og samfundet. Dermed får det også konsekvenser for samfundet, for forældrene ender med at gå på tvungen deltid eller fravælge deres fag, så familien kan hænge sammen. Det er de enkelte kommuner, der kender deres borgere bedst og ved, hvilke tilbud der er behov for hos dem, så derfor bør man lade dem stå for opgaven. Det er afgørende, at de pasningstilbud, der stilles til rådighed, er af samme kvalitet som de eksisterende, så det er uddannet personale, der varetager opgaven, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Læs LO’s notat “Hver anden forældre vil benytte øget åbningstid i daginstitution”

Læs LO’s notat “For lidt personale i dagtilbud påvirker forældres arbejdsliv”