Regeringen har i dag fremlagt et udspil til en ny energiaftale, som skal sætte rammerne for den danske klima- og energipolitik mange år ud i fremtiden. Området har stor betydning for dansk erhvervslivs konkurrencedygtighed og de mange job i de grønne erhverv.

– Danmark har nogle af verdens mest konkurrencedygtige virksomheder inden for klima- og energiløsninger. Det er kun sket, fordi vi har sat langsigtede, ambitiøse mål. Derfor er regeringens udspil ikke ambitiøst nok, hvis vi skal øge antallet af gode, grønne job i Danmark. Hvis vi regner baglæns, fra hvor vi skal være i 2050, kræver det langt mere ambitiøse skridt frem mod 2030 og klare mål for 2040. Vi kan ligeså godt sikre fremtidens arbejdspladser ved at udvise rettidig omhu nu. Lad os sikre en troværdig plan for, hvordan vi opfylder vores forpligtigelser i Paris-aftalen og EU’s klimamål frem for at vente til andre lande overhaler os, siger Nanna Højlund, næstformand i LO.

Én stor vindmøllepark er ikke nok

LO-fagbevægelsens helt store anke er, at et mål om 50 procent vedvarende energi i 2030 ikke er tilstrækkeligt til at leve op til Paris-aftalens mål. Tværtimod lægges der i regeringens udspil op til en noget mindre udbygningstakt med vedvarende energi, end den vi har set de sidste ti år. Fx er planen om blot at opføre en enkelt stor vindmøllepark på 800 MW ikke tilstrækkelig, selv hvis målsætningen blot er 50 procent vedvarende energi.

– I fagbevægelsen mener vi, at der er behov for et mål om minimum 55 procent vedvarende energi – på linje med Klimarådets anbefalinger. Hvis vi aktivt skal fastholde Danmarks position som en “grøn stormagt”, så kræver det ikke kun stabile, men også ambitiøse rammebetingelser. Kun på den måde kan vi sikre investeringslyst og et hjemmemarked, der kan fungere som et globalt udstillingsvindue. Det vil være en stor gevinst for eksport og gode job ikke kun i de grønne erhverv, men også de mange følgeindustrier.

Den billigste energi er den, man ikke bruger

Samtidigt mener LO, at man med fordel kan have mere ambitiøse mål for energieffektivitet.

– Den grønneste og billigste energi er den, man ikke bruger, og alle scenarier viser, at vi skal skrue markant op her, hvis vi skal nå klimamålene. Det vil både reducere virksomhedernes og borgernes udgifter til energi, og det vil også skabe mange grønne arbejdspladser i byggeriet og industrien. Her bør der sættes ambitiøse mål op for 2030, 2040 og 2050, siger Nanna Højlund.

LO har 5 overordnede pejlemærker
LO har fem overordnede pejlemærker til at fremme grøn vækst og gode job.
– Udbygning af vedvarende energi,
– Turbo på energirenoveringer,
– Bedre genanvendelse af affald og bæredygtig biomasse,
– Bæredygtig transport,
– Udvikling og eksport af grønne teknologier.

– Det er positivt, at man har afsat flere penge til at fremme eksport og forskning. Men vi skal have genoprettet den såkaldte energimilliard til forskning, som Energikommissionen anbefalede i sin tid, hvis vi skal sikre, at vi også i fremtiden har de bedste produkter på markedet. Af samme årsag mangler der et fokus på, hvordan vi får skabt nogle job inden for bæredygtig biomasse og bioethanol samt inden for grøn transport. Det kræver også ambitiøse investeringer i og elektrificering af den kollektive transport, siger Nanna Højlund.

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.