Mens pensionsalderen stiger, bliver nogen så nedslidte, at de går direkte fra arbejdet til sygesengen.

”Danmark er heldigvis stadig et relativt lige land, men udviklingen går den forkerte vej i disse år. Afstanden mellem os vokser. Det kan på sigt true tilliden, trygheden og sammenhængskraften. Derfor har Danmark brug for et ulighedsstop”.

Arne Grevsen, Næstformand i FH

Mens der kommer flere børn og ældre, halter velfærden efter, og medarbejderne må løbe endnu stærkere.

Siden sidste valg

  • De rigeste er blevet rigere, og de fattigste fattigere
  • Flere børn lever i fattigdom – 64.500 børn i alt

Og mens vi skal være dygtigere og klogere, bliver der skåret på uddannelse.

Nu skal du vælge:

Skal vi have flere nedskæringer og mere ulighed?

Eller skal vi investere i velfærd, uddannelse, arbejdsmiljø og tryghed for alle?

I fagbevægelsen er vi ikke i tvivl.

En ny regering bør

  • Indføre et ulighedsstop
  • Oprette en ulighedskommission
  • Investere i velfærd, uddannelse og tryghed for alle

Lad os vælge, at de gode tider skal komme alle til gavn – ikke kun de få.

Alle skal med. Job til alle. Uddannelse til alle.

Velfærd af høj kvalitet.

Vi anbefaler danskerne at stemme på et parti eller en kandidat, som vil arbejde for lønmodtagernes dagsorden.

For et Danmark, hvor vi er rige, lige og trygge.

Hvad er problemet?

Det går godt i dansk økonomi: Der er økonomisk vækst, og arbejdsløsheden er lav. Men det går ikke godt på alle parametre. Gennem de sidste ti år er afstanden mellem rig og fattig vokset. Mens indkomsterne og formuerne for den rigeste del af samfundet galopperer derudaf, er den fattigste gruppe dårligere stillet i dag end for ti år siden.

Udviklingen har desværre været understøttet af politikerne på Christiansborg. 00’erne skattestop og vedvarende nedskæringer på velfærd og sociale ydelser har domineret den politiske kurs.

Fakta der undstøtter problemet:

Kilde: FH på baggrund af AE og registerdata fra Danmarks Statistik.

Den store vækst i toppen er især drevet af meget høj vækst i løn- og kapitalindkomster. Og samtidig har netop de 10 pct. rigeste fået størst gavn af fx lavere topskat, nedsættelser af kapitalskatter og boligskattestoppet.

I bunden er der derimod skåret i kontanthjælpen, dagpengene og integrationsydelsen. Med til historien hører også, at der er kommet flere studerende, men selv når man sorterer de studerende fra, er indkomsten faldet i bunden .

Hvad er løsningen?

FH foreslår at indføre et ulighedsstop, der forpligter politikerne på at stoppe med at føre politik, der øger uligheden. Eller sagt på en anden måde: Når en siddende regering går på juleferie, må de konkrete politiske tiltag, regeringen har gennemført i løbet af året, ikke have medført højere ulighed.

Ulighedsstoppet skal ikke være en bureaukratisk spændetrøje, der blokerer for fornuftige tiltag. Men det skal disciplinere politikerne til at følge en overordnet politisk retning om at stoppe den stigende ulighed.

Som supplement foreslår FH at nedsætte en ulighedskommission, der dels skal gøre os klogere på årsagerne til den stigende ulighed og dels komme med konkrete bud på initiativer, der kan modvirke den stigende ulighed.

Supplerende fakta

  • Den disponible indkomst for den rigeste tiendedel er 6,4 gange større end for den fattigste tiendedel. For tyve år siden var tallet 4,3.
  • Der var 64.500 fattige børn i Danmark i 2017. Det var en stigning på 9.500 i forhold til 2016.
  • Den mest velhavende tiendedel ejer i alt 46 pct. af den samlede nettoformue blandt danskerne. Den rigeste pct. ejer 13 pct. af nettoformuen.
  • De 100 rigeste danskere ejer i alt 75 mia. kr. Det svarer til den samlede nettoformue for de 1,8 mio. danskere, der ejer mindst.
FH valgtemaer

Har du spørgsmål til FH om temaet “Ulighed”

Kontakt:
TEMA
Stop Uligheden. Styrk velfærden

Hos den fattigste tiendedel af Danmarks befolkning blinker det økonomiske underskud alarmerende rødt: Her har hver person i gennemsnit en samlet negativ formue på hele 350.000 kr.

Hvis vi skal have et samfund, hvor alle er lige, rige og trygge, må politikerne træffe beslutninger om at omfordele den velstand, der bliver skabt, så alle får gavn af den.

Den rigeste tiendedel sidder på halvdelen af den samlede formue i Danmark ifølge en ny opgørelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tallet er bare ét ud af seks tal for ulighed.

Selv om de fleste danskere synes, at uligheden er et problem, drukner de borgerlige debatten i talgymnastik og ordkløveri.

Folketingsvalg 2019

FH’s valgtemaer

Fagbevægelsens Hovedorganisation anbefaler, at du stemmer på en kandidat eller et parti, som vil stoppe uligheden og styrke uddannelserne, sikkerhedsnettet, arbejdsmiljøet, sikre værdig tilbagetrækning for alle og velfærd af høj kvalitet.