Men den tryghed er truet.

Dagpengene bliver mindre værd år efter år. Og regeringen har besluttet, at der skal bruges færre penge på at få ledige i job.

Siden sidste valg

  • Nedskæringer i hjælpen til ledige, udsatte og syge
  • Dagpengene er udhulet

En ny regering bør:

  • Investere massivt i indsatsen for ledige, udsatte og syge
  • Styrke dagpengene

Det går ud over vores evne til at gribe forandringerne og omstille os.

Det truer både vores sikkerhed og fleksibilitet.

En ny regering bør sikre tryghed for alle og et stærkt sikkerhedsnet.

Dagpengene og indsats for arbejdsløse er svækket

Dagpengeniveauet ift. lønniveauet er gradvist faldet over en årrække. Figuren viser, at , fra 1995 til 2025 mister dagpengene værdi svarende til 45.000 kr. om året.

Anm: Beregningen er med udgangspunkt i bruttokompensationsgraden for 1995 og 2025 og lønniveauet i 2018-niveau. Tallet for 1995 afspejler, hvad dagpengeniveauet ville være i dag, hvis kompensationsgraden fra 1995 havde været fastholdt Kilde: DA’s strukturstatistik og FH’s beregninger pba. Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.

Samtidigt er der skåret på uddannelse og vejledning til ledige.

Den nuværende regering har i alt gennemført besparelser på 1,4 mia. kr., og over en årrække er brugen af uddannelse og opkvalificering faldet.

”Vi skal kunne stole på, at der er et sikkerhedsnet, der griber os, hvis vi mister vores arbejde eller bliver syge. I dag bliver maskerne i sikkerhedsnettet større og større. Det gør os mere utrygge. Og det skader både lønmodtagerne, virksomhederne og dansk økonomi. Der er brug for at styrke sikkerhedsnettet.”.

Ejner K. Holst, Næstformand i FH

På 10 år er brugen af vejledning og opkvalificering faldet fra at blive brugt i 7 ud af 10 aktiveringsforløb, til at blive brugt i 6 ud af 10.

Særligt udfordret er ordinær uddannelse. I 2018 var kun omkring 7 procent af alle aktiveringsforløb ordinær uddannelse[1].

Hvad er løsningen?

FH foreslår at dagpengene styrkes.

Et første skridt er, at dagpengene hvert år skal stige i samme takt som lønningerne. I dag stiger dagpenge kun i samme takt som priserne stiger.

Det er ikke i orden, fordi dagpenge er erstatning for løn du mister, hvis du bliver arbejdsløs.

Arbejdsløse skal mærke, at de får flere penge i hånden her og nu. Her hjælper regeringens ønske om obligatorisk pensionsopsparing for arbejdsløse ikke.

FH foreslår også at der investeres massivt i uddannelse – også til ledige. Det nytter ikke ledige går glip af kompetencer. Kompetente ledige kommer hurtigere i job.

Supplerende fakta:

  • Dagpengenes dækningsgrad (forskel mellem løn og dagpenge) vil falde fra 54 pct. i 2018 til 50 pct. i 2025.
  • FH’s survey om arbejdsliv siger, at 4 ud af 10 arbejdsløshedsforsikrede lønmodtagere er utrygge ved dagpengesystemet og at 37% ønsker en højere dagpengesats og bedre mulighed for supplerende dagpenge.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti har senest vedtaget en besparelse på 1 mia. kroner på vejledning og opkvalificering i forbindelse med deres erhvervs- og vækstpakke. Besparelserne svarer skønsmæssigt til knap 130 mio. kr. i København, 29,5 mio. kr. i Odense og knap 56 mio. kr. i Århus Kommune. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet besparelsen på samtlige kommuner.

[1] Kilde: Jobindsats.dk

FOLKETINGSVALG 2019

Har du spørgsmål til FH’s valgtema: “Styrk sikkerhedsnettet”

Kontakt:
Folketingsvalg 2019

FH’s valgtemaer

Fagbevægelsens Hovedorganisation anbefaler, at du stemmer på en kandidat eller et parti, som vil stoppe uligheden og styrke uddannelserne, sikkerhedsnettet, arbejdsmiljøet, sikre værdig tilbagetrækning for alle og velfærd af høj kvalitet.