Politikerne har forringet efterlønnen, og seniorførtidspensionen hjælper for få. Det betyder, at alt for mange må klare den sidste del af arbejdslivet på smertestillende medicin og midlertidig offentlig forsørgelse. Det er ikke værdigt.

Siden sidste valg:

  • 37.900 færre på efterløn
  • Kun 1.140 personer har fået tilkendt seniorførtidspension

Ingen skal gå direkte fra arbejdet til sygesengen. Alle skal have ret til flere gode år.

En ny regering bør sikre, at man kan trække sig tilbage på en værdig måde.

De, som ikke kan arbejde længere, og de, som er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år, skal have ret til at trække sig tilbage tidligere.

Hvad er problemet?

Pensionsalderen stiger fra nu af, og så langt øjet rækker. Men det er ikke alle, der har helbredet til at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalderen. Hver femte lønmodtager føler sig enten fysisk eller psykisk slidt ned. Blandt de ældre er det mere end hver fjerde, der i dag føler sig fysisk nedslidt.

En ny regering bør:

  • Indføre en ret til tidlig tilbagetrækning
  • Gøre det lettere at få seniorførtidspension
  • Arbejde for at alle får flere gode år både på arbejdsmarkedet og som pensionister

Ikke gode muligheder for værdig tilbagetrækning for nedslidte

Mulighederne for at trække sig tilbage før folkepensionsalderen, hvis man er nedslidt, er slet ikke gode nok.

Det er alt for svært at få tilkendt seniorførtidspension, og ingen kender ordningen.

Efterlønsordningen, som tidligere har været brugt af mange med et skrantende helbred, er ved at forsvinde. Mange hævede deres indbetalte efterlønsbidrag med skattefordel, da det var muligt, fordi ordningen var blevet så udhulet. Og de unge melder sig slet ikke ind.

En ny seniorpension, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale har aftalt er langt fra nok til at sikre en værdig tilbagetrækning. Der er også brug for en ret til at trække sig tidligere tilbage, når man er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år. Det handler jo om, at alle skal have raske og værdige år i deres otium”.

Arne Grevsen, Næstformand i FH

Hver femte lønmodtager er enten fysisk eller psykisk nedslidt

Anm.: Figuren viser andelen, der er helt eller delvis enige i et af følgende udsagn; ”Jeg føler mig fysisk nedslidt” og ”jeg føler mig psykisk nedslidt”. Kilde: Epinion, oktober 2018

I fremtiden vil ældre nedslidte lønmodtagere være tvunget til at arbejde til folkepensionsalderen på smertestillende medicin.

Eller de vil blive sygemeldte og i sidste ende miste deres job. Nogle vil desværre ende op helt uden offentligt forsørgelsesgrundlag, inden de når folkepensionen.

Hvad er løsningen?

Dem, der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år, skal have ret til at trække sig tilbage nogle år før folkepensionsalderen. De skal ikke være tvunget til at stå med hatten i hånden hos kommunen og søge om førtidspension, men deres lange anciennitet på arbejdsmarkedet skal give ret til at trække sig tidligere tilbage.

Det skal gøres lettere at opnå ret til seniorførtidspensionen, og kendskabet til ordningen skal forbedres.

Bedre muligheder for at trække sig tidligere tilbage kan ikke stå alene. De skal gå hånd i hånd med en bedre arbejdsmiljøindsats, gode muligheder for efteruddannelse og sporskifte samt en aktiv beskæftigelsespolitik.

Og så skal arbejdspladserne blive bedre til at fastholde seniorerne og tilbyde dem attraktive arbejdsforhold. 

Supplerende fakta

  • Folkepensionsalderen er begyndt at stige i 2019, hvor folkepensionsalderen er hævet med et halv år. Om tyve år i 2040 vil den være 70 år. En 18-årig har udsigt til en folke-pensionsalder på 75 år.
  • I 4. kvartal 2018 var der godt 43.500 personer på efterløn mod 139.000 i starten af 2007. Det tal venter Finansministeriet på lang sigt falder til 10-15.000 personer.
  • 58 pct. af de 60-64-årige lønmodtagere og efterlønsmodtagere har været tvunget til at vente med at gå på efterløn, fordi efterlønsalderen er blevet forhøjet. Blandt dem har 42 pct. ofte smerter, mens 25 pct. ofte tager smertestillende medicin for at kunne klare arbejdsdagen.
  • Kun 1.458 personer har fået tilkendt seniorførtidspension i de første fem år af ordningens levetid. Det er under en femtedel af, hvad man forventede.
FOLKETINGSVALG 2019

Har du spørgsmål til FH’s valgtema: “Værdighed”

Kontakt:
Folketingsvalg 2019

FH’s forventninger til en ny regering

Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker en ny regering, som vil stoppe uligheden og styrke uddannelserne, sikkerhedsnettet, arbejdsmiljøet, sikre værdig tilbagetrækning for alle og velfærd af høj kvalitet.