Desværre har regeringen valgt at gå den stik modsatte vej. Der er samlet set skåret næsten 9 mia. kr. på uddannelse, siden regeringen trådte til. Det svarer til 9 mio. kr. om dagen.

”Investeringer i uddannelse er med til at skabe bedre jobmuligheder for lønmodtagerne og dygtige og effektive medarbejdere til gavn for de danske arbejdsgivere. At skære ned på uddannelse er at gamble med Danmarks fremtid. Det har vi ikke råd til”.

Nanna Højlund, Næstformand i FH

Siden sidste valg:

  • Massive nedskæringer på uddannelse
  • Uddannelsesloft indført

Det bliver vi ikke klogere eller rigere af. Tværtimod. Regeringen har også indført et uddannelsesloft, der lukker ned for muligheder for tusindvis af danskere.

En ny regering bør investere i uddannelse i stedet for at skære ned. Det gør uligheden mindre og Danmark rigere.

Hvad er problemet?

Uddannelse er selve forudsætningen for, at vi også i fremtiden har et samfund med vækst og velfærd.

En ny regering bør:

  • Investere mere i uddannelse
  • Sikre bedre uddannelsesmuligheder for alle

Det skyldes, at Danmarks vækst og konkurrenceevne bl.a. afhænger af en kvalificeret arbejdsstyrke, der har en høj produktivitet.

Men alt for mange unge mennesker får ikke en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Der er for få, der vælger at uddanne sig til faglærte, og for mange der falder fra undervejs.

Der er for få voksne, der efter- og videreuddanner sig i forhold til arbejdsmarkedets behov. Og samtidig fortsætter regeringen med at skære ned på uddannelsesområdet.

Nedskæringer på uddannelse siden 2015:

Kilde: AE, 2019: Besparelser i milliardklassen på uddannelse.

På såvel ungdomsuddannelser som de videregående uddannelser skal der spares 2 pct. om året hvert eneste år.

Regeringens systematiske årlige nedskæringer betyder, at uddannelsesområdet er skåret med over 4 mia. kr. i 2021 i forhold til 2015.

Nedskæringerne betyder således, at vi samlet set har investeret 20 mia. kr. mindre i uddannelse i perioden 2016-2022, end vi havde gjort uden nedskæringerne.

Hvad er løsningen?

FH arbejder desuden for, at flere tager en erhvervsuddannelse. Det kræver et fortsat fokus på at sikre tilstrækkelige praktikpladser. Endvidere arbejder FH for, at kvaliteten og den tætte tilknytning til praksis, fag og profession på de videregående uddannelser skal bevares og videreudvikles.

Endelig skal vi vænne os til, at uddannelse ikke kun er noget, vi skal deltage i, mens vi er børn/ unge. Hvad enten man ønsker at udvikle sig i sit arbejde, skifte spor eller blot bevare sit job er livslang læring nødvendigt. FH mener derfor, at årets uddannelsesplanlægning skal tages lige så alvorligt i danske virksomheder som årets ferieplanlægning.

Skal være lettere at tage en videregående uddannelse

Det skal være meget lettere at tage en ny videregående uddannelse, hvis man fx vil skifte sport fra sygeplejerske til læge eller fra pædagog til socialrådgiver

Uddannelse er billetten til fremtiden, og uddannelse gør os rigere, tryggere og mindsker uligheden.

Derfor ønsker FH, at regeringens besparelser fjernes fra alle uddannelsesområder. Vi vil desuden arbejde for, at der tilføres midler til at øge kvaliteten af uddannelse på alle niveauer.

Supplerende fakta

  • Set hen over hele perioden fra 2016 til 2022 vil der akkumuleret set blive sparet mere end 20 mia. kr. på uddannelsesområdet i forhold til 2015 – hvis ikke regeringen sadler om.
  • I 2018 var der 6.246 færre der afsluttede en faglært uddannelse sammenlignet med 2014, hvilket er et fald på næsten 18 pct. over en 5 års periode og det laveste antal siden 2005.
  • Før indførelse af uddannelsesloftet skiftede ca. 2.500 personer spor i arbejdslivet ved at tage en ny videregående uddannelse i både 2014 og 2015.
  • Set over de seneste ti år er den offentligt finansierede voksen-, efter- og videreuddannelsesaktivitet dalet med over 0,5 mio. deltagere [primært båret af faldende erhvervsrettet og videregående aktivitet].
FOLKETINGSVALG 2019

Har du spørgsmål til FH’s valgtema: “Uddannelse”?

Kontakt:
Folketingsvalg 2019

FH’s valgtemaer

Fagbevægelsens Hovedorganisation anbefaler, at du stemmer på en kandidat eller et parti, som vil stoppe uligheden og styrke uddannelserne, sikkerhedsnettet, arbejdsmiljøet, sikre værdig tilbagetrækning for alle og velfærd af høj kvalitet.