FH skal formes som politisk organisation indadtil. Udvalg og strukturer skal sikre medlemsforbundenes inddragelse og samarbejde, og arbejdet med en ny lokal struktur skal i gang.

Endnu vigtigere bliver det – på den baggrund – at gøre sig gældende udadtil, både kommunikativt i medierne og politisk på Christiansborg og i regionerne, kommunerne og EU.

Læs hele pjecen: Årets indsats – invester i mennesker

I Årets indsats 1019 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2019.

Download “Årets indsats 2019 – invester i mennesker” som iPaper

Vi er kommet godt fra start, men det er det lange seje træk, der skal sikre lønmodtagernes dagsorden.

Der skal i 2019 være valg til både Folketing og det Europæiske Parlament. Det er vigtigt, at FH sikrer, at lønmodtagernes dagsorden kommer i spil ved disse valgkampe og ikke mindst bagefter i samarbejdet med den nye regering og nye medlemmer af Folketing og Parlament.

FH startede året med at foreslå et ulighedsstop, og der ser ud til at være kommet politisk medvind i forhold til at forbedre tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte grupper.

LIZETTE RISGAARD, FORMAND I FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION

2019 har allerede vist sig som et år, hvor lønmodtagernes dagsorden kan tilkæmpes den rette plads i den offentlige diskussion.

FH startede således året med at foreslå et ulighedsstop, og der ser ud til at være kommet politisk medvind i forhold til at forbedre tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte grupper.

FH indsatsområder

  • Fremtidens velfærdssamfund
  • Vækst og beskæftigelse
  • Viden, uddannelse og udvikling
  • Arbejdsliv og ligestilling
  • EU og internationalt
  • Ansættelsesret og overenskomster
  • Organisationsudvikling i en ny tid

Det er vigtige signaler, som FH skal arbejde for får den rette plads i folketingsvalgkampen og for den efterfølgende regering.

Det peger i retning af, at reformer igen kan komme til at betyde mere og andet end arbejdsudbudsreformer, nemlig reelle forbedringer for store grupper lønmodtagere. Det skal vi i FH presse på for.

Vi skal kæmpe for, at besparelserne på uddannelse, arbejdsmiljø og tryghed erstattes med investeringer i mennesker.

Læs hele pjecen: Årets indsats 2019 – invester i mennesker

Lizette Risgaard,
Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Formand og næstformænd i Fagbevægelsens Hovedorganisation