En kollektiv overenskomst er en aftale mellem en organiseret gruppe af lønmodtagere og en enkelt arbejdsgiver eller en arbejdsgiverforening. En overenskomst fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at du/dine kolleger og din arbejdsgiver har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.

En af de særlige ting ved det danske arbejdsmarked er, at lønmodtagere og arbejdsgivere som hovedregel selv aftaler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår. Aftalerne gælder typisk for to eller tre år. Inden overenskomsterne udløber mødes parterne for at forhandle og forny dem.

Offentligt ansatte og privat ansatte forhandler hver for sig.

I mange andre lande har man valgt at lovgive om løn, arbejdstid, pension og sociale bidrag. Men i Danmark er der ikke en lov for mindsteløn – her er din fagforening, der på dine og dine kollegers vegne forhandler om løn og andre arbejdsforhold.

Fordelen er, at dem, der forhandler for dig og kollegerne, kender netop jeres fag.

En overenskomst er en kollektiv aftale, der dækker flere lønmodtagere inden for et bestemt fag. Det vil fx sige, at sygeplejerskerne på hospitalet og smedene på den lokale maskinfabrik har en overenskomst med hver deres arbejdsgiver. Alle overenskomsterne er forskellige men passer til det enkelte område.

Hvor mange arbejder under overenskomst og hvor tit forhandles?

På langt de fleste arbejdspladser i Danmark arbejdes efter en overenskomst, der er forhandlet på plads af FH’s fagforbund. Se alle FH’s forbund her

De nye overenskomster er også relevante for yderligere 150.000 personer – dem, der er beskæftiget udenfor DA-området, eller som er ledige med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forhandlingerne om de nye overenskomster går i gang lige efter nytår.

OK20

Forhandlingerne går i gang lige efter nytår. Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? svaret her:

Har du spørgsmål til OK20

Kontakt