A-kasseforsøget
A-kasseforsøget
A-kasseforsøget
Mange ledige seniorer oplever at blive valgt fra på grund af alder. Derfor har HK’s a-kasse som led i a-kasseforsøget valgt at gøre en særlig indsats for ledige over 55 år. En af dem er Charlotte Schultz, der i en alder af 64 ikke holder sig tilbage fra at søge nye veje.

Støt den ukrainske fagbevægelse

#StandingWithUkraine #NoWar.

Den ukrainske fagbevægelse støtter desperate familier på flugt fra krigen med vand, mad og medicin


ANALYSER

Lønudvikling på arbejdsmarkedet

Realløn falder for 3. kvartal i træk for offentligt ansatte, og der er heller ingen fremgang på DA-området.

Løn
Løn
Løn
Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 4. kvartal 2021. Lønudviklingen er opgjort på baggrund af det implicitte lønindeks, mens det standardberegnede lønindeks er suspenderet indtil august 2022. Lønudviklingen for statsansatte var 2,0 pct. i 4. kvartal 2021, hvilket er 1,1 pct.-point over lønstigningstakten i 3. kvartal 2021. For kommunalt ansatte tiltog lønudviklingen fra 1,5 pct….
Løn
Løn
Løn
For tredje gang i træk var udviklingen 3,2%. Med en inflation på 3,2% var der dog ingen reallønsfremgang på DA-området i 4. kvartal 2021.
Løn
Løn
Løn
Den danske lønstigningstakt i fremstilling var 3,0 pct. i 4. kvartal 2021, mens lønudviklingen blandt Danmarks vigtigste samhandelspartnere var 2,4 pct. Dermed var den danske lønudvikling 0,6 pct.-point over den udenlandske i 4. kvartal 2021. Både den danske og den internationale lønudvikling har været stabile siden 2. kvartal 2021. Læs hele notatet “Stabil udvikling i…
Økonomi
Økonomi
Økonomi
De seneste ti år har vi haft et stort overskud på betalingsbalancen. Det er både godt og skidt. Godt fordi det bl.a. har medført, at udlandsgæld er vendt til nettoformue. Det har gjort os mere økonomisk robuste. Men også skidt, fordi vi risikerer at gå glip af øget velstand ved at vælge opsparing frem for forbrug og investering.
Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse

A-kasseforsøget
A-kasseforsøget
A-kasseforsøget
3.682 mennesker fandt nyt arbejde gennem a-kasseforsøget i 2021. Et tydeligt bevis for, at ledige kan hjælpes videre på en langt bedre og mindre bureaukratisk måde end i dag, siger FH’s næstformand Ejner K. Holst.