Dagsorden

Dagsorden

  1. Kongressens åbning

2. Godkendelse af forretningsorden for kongressen

3. Valg af dirigenter

4. Nedsættelse af udvalg:

a. Stemmeudvalg

b. Redaktionsudvalg

5. Beretning

6. Kongresprojektet: Arbejdsmarkedets udvikling og organiseringen af lønmodtagerne nu og fremadrettet

7. Indsatsområder 2023-2026

8. Indkomne forslag

9. Ændringer af FH’s vedtægter

10. FH’s årsrapporter 2019-2021

11. Fastsættelse af lønninger og vilkår for formand og næstformænd

12. Vedtagelse af FH’s økonomi og kontingent

13. Valg af formand

14. Valg af næstformænd

15. Valg af medlemmer til FH’s forretningsudvalg

16. Valg af medlemmer til FH’s hovedbestyrelse

17. Valg af medlemmer til revisionsudvalg

18. Afslutning af kongressen

Download og print dagsorden (PDF)