Download billeder af Lizette Risgaard på Skyfish
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Sekretær Charlotte Krogh Nielsen, chni@fho.dk, tlf. 4036 8805

Politiske områder og udvalg

 • Generelle faglige og politiske spørgsmål
 • Den danske model, overenskomster
 • Fagbevægelsen som organisation, herunder det lokale og regionale arbejde
 • Kommunikation og presse
 • Trepartsforhandlinger
 • Økonomisk politik, velfærds- og fordelingsspørgsmål
 • Hovedorganisationernes fælles EU-samarbejde
 • Kultur
 • Forretningsudvalget
 • Hovedbestyrelse og Organisationsmøde
 • Hovedorganisationernes EU-udvalg

Faglige ansvarsområder

 • Overenskomstforhandlinger DA-området
 • Overenskomster i den offentlige sektor

Udvalg

Repræsentationer

 • A-Pressen A/S, bestyrelsen
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
 • Det økonomiske råd
 • Overenskomstnævnet af 1939
 • AE, bestyrelse og repræsentantskab
 • Højstrupfonden
 • Arbejdsretten – ordinær dommer
 • EFS Eksekutivkomité
 • NFS’ bestyrelse
 • IFS vicepræsident
 • IFS’ General Council
 • Ulandssekretariatets bestyrelse
 • DUI Leg og Virke – Børn hjælper børn Fonden
 • Fonden LO-skolen (bestyrelse, repræsentantskab)
 • Højstrupgård A/S
 • Arbejdernes Landsbank (bestyrelse, repræsentantskab)
 • Nationalbankens Repræsentantskab

CV 

Fødselsdato 15. juli 1960

Arbejde

1980-1984 Kontorfunktionær, Husligt Arbejder Forbund

1984-1987 Kontorfunktionær, Litografisk Forbund

1987-2000 Kontorfunktionær, TIB (tidl. Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark)

2000-2007 Næstformand i LO-Storkøbenhavn

2000-2007 Formand, HK/Service København

2007-2015 Næstformand i Landsorganisationen i Danmark – LO

2015-2018 Formand for LO

2019-      Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Tidligere organisationsarbejde

HK-Ungdom

Tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB

Bestyrelsesmedlem i HK-Københavns afd. 8

Formand Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København

Næstformand, LO Storkøbenhavn

Formand HK/Service København

Øvrig uddannelse

Merkonomkurser, organisation, ledelse og samarbejde, økonomi m.fl.

Projektlederuddannelse

FIU-kurser

Coach-uddannelse

Lederuddannelse

Master of Public Administration (MPA)