Tabte job vender ikke tilbage

Krisen er hård ved lønmodtagerne og giver store forandringer på arbejdsmarkederne, viser Eurofounds årbog om leve- og arbejdsforhold i Europa. To ud af tre fyrede lønmodtagere arbejdede i sektorer, hvor jobtab var strukturelle, og dermed vender få af jobbene tilbage igen.

Danske lønninger stiger mindre end i udlandet

EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for
arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik har i juni offentliggjort nye tal for udviklingen i lønomkostningerne internationalt. Dansk Arbejdsgiverforening har gjort det samme. Tallene er ikke helt identiske. Sekretariatet anser Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse for at være mest retvisende i forhold til de hjemlige diskussioner.

ETUC skærper regler for arbejdet med kemiske stoffer

De faglige må overvåge, at regler for arbejdet med kemiske stoffer følges – de må være REACH-ambassadører, mener europæiske fagbevægelser, der indleder bred kampagne for arbejdsmiljøet. Stoffer kan komme på markedet uden at blive registreret.

Van Rompuy-rapport ønsker egentlig ØMU

Oplæg til det kommende EU-topmøde taler både om en bank-union, stram budgetdisciplin og økonomiske fælles rammer plus former for fælles euroobligationer. Merkel advarer mod at bruge topmødet på alt det, der ikke bliver til noget.

Krisen koster fattige ulandshjælp fra EU

EU-landene skærer i støtten til EU-landene under krisen, men lande, der råber på europæisk solidaritet og flere penge til EU’s budget i solidaritetens navn, giver meget få penge i støtte til ulandene, viser ny analyse.

Der var en, der var to og nu fem på krisehjælp

Cypern har søgt krisehjælp fra eurozonen som det femte land, mens en gruppe økonomer med fhv. formand for EU-Kommissionen Jacques Delors og den fhv. tyske kansler Helmut Schmidt foreslår euro obligationer, en europæisk finansminister og gældsplagede landes afståelse af egen finanspolitik.