Videregående ud

Ny aftale om universiteterne skal komme alle til gode

Positivt, at ny aftale om mere fleksible universitetsuddannelser bl.a. lukker op for flere uddannelser til erhvervskandidat, mener FTF. Det er vigtigt at fleksibiliteten også omfatter professionsbachelorer, så de ikke kommer i klemme.

FTF: Væk med benspænd i uddannelsessystemet

Flere mellemuddannede bør kunne gå direkte ind på en kandidatuddannelse. Universitetsudvalget har leveret et fint udspil, der dog ikke fjerner eksisterende barrierer og benspænd for unge, der drømmer om senere at læse videre på universitet, fx efter endt sygeplejerskeuddannelse.

Kæmpebesparelser skygger over tiltrængt løft af uddannelser i provinsen

Nye uddannelsesstationer er et positivt bidrag til de 10 provinsbyer. Men alle andre steder i landet rammes uddannelserne fortsat af regeringens kæmpebesparelser. Hvis regeringen vil gøre noget for uddannelserne i provinsen skal de se på omprioriteringsbidraget, som fjerner over 14 mia. kr. fra uddannelserne frem mod 2021, mener FTF.

Hvorfor vil I binde folk til én uddannelse?

Karsten Nilsson er bachelor i portugisisk og litteratur, men valgte at blive sygeplejerske, som der er mangel på. Nye regler vil forhindre folk som ham i at tage en ny uddannelse med bedre jobmuligheder. Betalingsuddannelser er ikke en mulighed for flertallet, fastslår FTF.

Udvalg overser de jobrettede videregående uddannelser

Der er behov for, at få flere unge til at vælge en jobrettet videregående uddannelse målrettet den private sektor frem for en akademisk universitetsuddannelse. Regeringens Kvalitetsudvalg fokuserer alt for ensidigt på universiteterne. Lad os i stedet skabe nye, attraktive uddannelser målrettet det private på erhvervsakademier og professionshøjskolerne, der allerede i dag har succes, mener FTF.

FTF: Hver tredje ung skal ikke være akademiker

Det er et problem for fremtidens arbejdsmarked, at cirka hver tredje ung i fremtiden bliver akademiker, når arbejdsmarkedet ikke kan opsuge så mange. Arbejdsmarkedet har brug for, at flere unge tager en kort eller mellemlang erhvervsrettet videregående uddannelse, påpeger FTF.