Udda

DA, LO og FTF: Invester i uddannelse

Flere faglærte og efteruddannelse er afgørende for at sikre vækst og velfærd var både DA, LO, FTF og to politikere fra S og V enige om ved folkemødets første debat i Folkets Hus, mens skattelettelser skilte vandene.

Stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i kommunerne

Kommunalt ansatte har i stigende grad en videregående uddannelse, mens antallet af kortuddannede og ufaglærte falder. KL forudser stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft til stadigt mere komplekse velfærdsopgaver. Det bør få regeringens kvalitetsudvalg til at fokusere mere på professionsuddannelserne, mener FTF.

Finanslovsaftale 2013 på uddannelsesområdet

Finanslovsaftalen ændrer og udmønter nye initiativer på enkelte uddannelsesområder, men det primære resultat forbliver, som det fremgår af finanslovsforslaget fra august 2012. Det betyder opretholdelse af procentbesparelser og effektiviseringskrav overalt i uddannelsessystemet, samtidig med at der sikres finansiering af flere studerende samt styrkelse af den samlede forskning og videnudvikling. Notatet giver et overblik over ændringer fra finanslovsforslaget og fra forliget.