Nota

Regeringsudspil om opfølgning på Universitetsudvalgets anbefalinger

Regeringsudspillet indeholder gode takter: udvidelse af erhvervskandidatordningen og afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart er to af dem, som har særlig bred interesse. Også blandt initiativer, som endnu ikke er konkretiseret, er der spændende stof: etablering af et nationalt kompetencepanel og reform af optagesystemet. FTF er dog meget opmærksom på, om fleksibiliteten for universitetsstuderende får omkostninger for professionsbachelorerne.

Teknologi for mennesker

Teknologien skal være til for mennesker og ikke omvendt. FTF's digitaliseringspolitik
har fokus på bl.a. kompetencer og kvalifikationer, krav til ny teknologiudvikling
og -implementering, flexicurity som forudsætning og offentlig-privat
samarbejde.

Flere unge vælger professionsbacheloruddannelser

Det er positivt, at flere søger og bliver optaget på professionsbacheloruddannelserne, mener FTF. Det betyder, at flere får en uddannelse, der leder til job. Men det er et problem, at mange kvalificerede ansøgere afvises.

FTF støtter Ulighedens Topmøde

FTF er igen i år sponsor for afholdelse af Ulighedens Topmøde, der som formål har at bekæmpe ulighed i samfundet. Topmødet 2013 sætter fokus på lige muligheder i opvæksten, beskæftigelse og inklusion i uddannelserne.

Danskernes kompetencer – Hovedresultater fra den danske PIAAC-rapport

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at udvikle og vedligeholde kompetencer gennem hele arbejdslivet for alle grupper på arbejdsmarkedet. Der er et positivt udbytte af voksen- og efteruddannelse i form af bl.a. bedre færdigheder og højere sandsynlighed for beskæftigelse. Danmark ligger under gennemsnittet af lande med hensyn til læsefærdigheder, på gennemsnittet med hensyn til IT-færdigheder og over gennemsnittet med hensyn til regnefærdigheder.

Den danske model – under udvikling eller afvikling?

Københavns Universitet udbyder sommerkursus med titlen Den danske model – under udvikling eller afvikling? Kurset dykker ned i den danske models kerneelementer og udfordringer bl.a. med udgangspunkt i Vejlegårdsagen, CSC-konflikten og Lavaldommen.

Uklart videngrundlag er barriere for stærke videnmiljøer

Erhvervsakademier og professionshøjskolers strategiske arbejde med udvikling af ny viden er analyseret af EVA. Rapporten peger bl.a. på den uklarhed, der knytter sig til begrebet ”udviklingsbasering”, som er uddannelsernes videngrundlag. Rapporten beskriver også, hvordan det formelle styringsgrundlag, manglende langsigtet finansiering og den uklare rolle opleves som barrierer for at udvikle stærke videnmiljøer. Den 3-årige bevilling til forskning og udvikling som indgår i FFL 2013, giver institutionerne et bedre planlægningsgrundlag.

Danmark i arbejde – Regeringens 2020-plan

Regeringen har fremlagt 2020-planen med primær vægt på langsigtede reformer, der sikrer en markant forøgelse i arbejdsudbuddet og en meget stram prioritering i den offentlige sektor. FTF er parat til at drøfte reformer vedr. arbejdsudbud, der implementeres, når behovet er der, og det bør være muligt at justere den meget beskedne vækstrate i den offentlige sektor, hvis gevinsterne melder sig før 2020.