N

Regeringsudspil går ikke hele vejen

Regeringens udspil om ny helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer indeholder gode initiativer, men er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Det gør ikke for alvor op med siloerne og den økonomiske kassetænkning i kommunerne, og det giver ikke borgere en ret til en koordinerende sagsbehandler.

Nyt handicapudspil sikrer flere i arbejde

Det er glædeligt, at regeringen i samarbejde med parterne vil se på at udvikle et kompetencekort til personer med handicap, og at regeringen foreslår at fjerne aldersgrænse og understøtte smidigere overgange mellem uddannelse og job i forhold til hjælpemidler.

Usikkerhed om lønstigning pr. 1. december 2017 i staten

FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF's hjemmeside, er korrekte og opdaterede. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.

Rigide produktivitetskrav til regioner fastholdes

Regeringen og Danske Regioner har med aftalen om økonomien for 2018 givet et lille løft til finansiering af sundhedsområdet, men de rigide krav om årlige stigning i aktiviteten finansieret ved produktivitetsstigning fastholdes. FTF mener, at de fortsat opskruede produktivitetskrav sætter medarbejdernes helbred og arbejdsmiljø under yderligere pres til ugunst for patienterne.

Kom til temamøde: Moralsk stress

Moralsk stress er det du oplever, når du ikke kan handle og udføre dit arbejde ud fra dine egne værdier og moralske fordringer på baggrund af en ydre begrænsning, fx for lidt tid til at tale med patienten eller for lidt tid til at forberede din undervisning – og du samtidig forhindres i at tale åbent om det.

Ledere mangler uddannelse i stress og psykisk arbejdsmiljø

Halvdelen af landets ledere med personaleansvar er ikke uddannet i at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø blandt de ansatte, viser undersøgelse. FTF, LO og vælgerne vil have politikerne til at indføre et krav om, at alle nye ledere skal gennemføre en uddannelse om psykisk arbejdsmiljø. Mange ledere efterspørger selv efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Den stille reform med store konsekvenser

Indførelsen af et refusionssystem med gradvis nedtrapning af refusionssatserne kan tilskynde kommunerne til en tidlig og bedre indsats. Men der er også risiko for, at reformen vil betyde en stigning i antallet af borgere, som står uden forsørgelse eller nedvisiteres til lavere ydelse. FTF er også bekymret for om kommunerne vil nedprioritere de langvarige indsatser for de mest udsatte borgere.

Aftale om arbejdsmarkedsydelse er en god løsning

Regeringens aftale med Enhedslisten om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige uden dagpengeret løser et stort aktuelt problem. Der er dog fortsat behov for grundlæggende ændringer i dagpenge- og aktiveringssystemet, for at det danske arbejdsmarked kan fungere optimalt. Finansieringen af arbejdsmarkedsydelsen er acceptabel sammenlignet med regeringens tidligere udspil, der sendte regningen til a-kassemedlemmerne.

Ny mulighed: Professionsbachelorer som videnpiloter

Videnpilotordningen er ikke ny, men den er blevet udvidet fra 2013. Den ny og udvidede model betyder bl.a. at personer med en professionsbacheloruddannelse kan ansættes som videnpiloter. Små og mellemstore virksomheder kan få tilskud på op til 12.500 kr. månedligt, når de ansætter en professionsbachelor til at gennemføre et innovativt projekt.

Kommunerne straffes for at spare

Regeringen har med aftalen med KL om kommunernes økonomi 2013
presset den kommunale økonomi voldsomt. Aftalen sænker den samlede økonomiske ramme for kommunernes forbrug i forhold til aftalen fra 2012. Kommunerne straffes således for at have sparet mere end de skulle i år.
Der er grænser for, hvor længe borgerne og de ansatte vil kunne leve med
fortsatte nedskæringer og besparelser.