Ledighed og beskæf

Ret op på førtidspension- og fleksjobreformen

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 har ramt skævt. Alt for mange borgere er blevet sendt i urimelige ressourceforløb og arbejdsprøvninger. Det bør ændres, mener LO, FTF og AC, som har konkrete forslag til reformen.

Ledige parkeres i pseudotilbud

Mange ressourceforløb har ikke det rehabiliterende indhold, som de burde have ifølge den to år gamle førtidspension- og fleksjobreform. Indsatsen i ressourceforløbene skal have en højere kvalitet og det skal være muligt at kunne klage over indholdet i sit forløb. Det mener FTF, der også opfordrer beskæftigelsesministeren til at gøre mere for, at kommunerne implementerer førtidspension- og fleksjobreformen efter hensigten med reformen.

Beskæftigelsesreform forskelsbehandler ledige med samme uddannelse

FTF peger på et åbenlyst hul i beskæftigelsesreformen: Arbejdsløse med en kort videregående uddannelse har kun ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis de oprindeligt har en erhvervsfaglig baggrund. Deres fagfæller med nøjagtig samme uddannelse - men som kom ind på uddannelsen med en gymnasiebaggrund - har ikke ret til uddannelsestilbuddet, der skal bringe de arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet.

Trainee-model får arbejdsløse i job

Arbejdsløse kommer i stort omfang i job efter et forløb, som kombinerer fagspecifik opkvalificering med praktik på en arbejdsplads. Det viser et stort projekt for ti fagforeninger og a-kasser på FTF-området.