H

Ingen skal snydes for feriedagpenge

Lønmodtagersiden (LO, FTF, AC og Danske A-kasser) har afgivet fælles høringssvar til bekendtgørelse om feriedagpenge som følge af den nye ferielov

Høringssvar: Ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm.

Høringssvar om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm. FTF finder det positivt, at et nyt lovforslag forsøger at begrænse arbejdsgivers adgang til sygemeldtes lægelige helbredsoplysninger. Men desværre åbnes fortsat for, at fortrolige oplysninger om sygemeldte sendes til arbejdsgivere, der har ”økonomiske interesser” i sagen.

EU Kommissionens fælles rapport om ”Education and Training 2020”

Fra dansk side bør Kommissionens opfordring til medlemslandene om at afsætte øgede ressourcer til uddannelsesindsatsen støttes. Besparelser på uddannelsesbudgettet vil gøre det særdeles vanskeligt at nå forbedringer på de seks fælles europæiske indsatsområder, som ifølge rapporten skal prioriteres frem mod 2020.

Lovforslag om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Lovforslagets mål er at implementere det reviderede EU direktiv fra november 2013 om gensidig anerkendelse af kvalifikationer indenfor lovregulerede erhverv. FTF lægger bl.a. vægt på at lovgivningens rækkevidde præciseres, og at der fastsættes nærmere krav til anvendelsen af princippet om delvis anerkendelse. Der foreslås endvidere en præcisering af den kompetente myndighed og arbejdsgiverens rolle ved sprogkrav og sprogkontrol, samt at pligten til at sikre efteruddannelse indenfor den automatiske anerkendelse indarbejdes i selve loven.