FT

Over 1000 fagforeningsledere fra hele verden mødes i København

Fem spørgsmål til FTF’s formand Bente Sorgenfrey, som deltager i fagbevægelsens internationale sammenslutning ITUC’s kongres i næste uge. Efter nytår tager hun sin nye kasket på som politisk ansvarlig for internationale forhold i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Offentligt ansatte: Vis os mere tillid, politikere

Den omfattende brug af måling og styring af offentligt ansattes arbejde er udtryk for mistillid fra politikerne. Det mener ca. 70 procent af de ansatte selv. Der må skabes et tillidsfuldt samarbejde, og politikerne må skære ned på enkeltsagsstyring og lytte mere til fagligheden og den lokale viden hos medarbejderne, mener FTF.

Trainee – en vej til job for nyuddannede ledige

FTF’s medlemsorganisationer og a-kasser skal de næste to år sørge for, at mindst 1000 ledige dimittender gennemfører et traineeforløb. I en ny serie, der løber hen over året, viser vi en række konkrete traineehistorier fra forskellige fagområder.

Fællesskabet er omdrejningspunktet

I region Syddanmark er de lokale og regionale LO- og FTF-afdelinger i fuld gang med at diskutere en mulig ny hovedorganisation. Forleden havde de besøg af de to hovedorganisationsformænd, som indledte besøget i Odense med løntjek på banegården.

Kommissoriet er landet

FTF har modtaget kommissoriet for de forestående trepartsforhandlinger, som går i gang på torsdag. ”Vi ser frem til konstruktive drøftelser om en fælles løsning af integrationsopgaven”, siger FTFs formand.

Regeringens besparelser på forebyggelse af vold koster dyrt

Regeringen lægger i finanslovsudspillet for 2016 op til at skrotte en politisk aftale fra februar 2015, som blandt andet skulle sikre en forebyggende indsats mod vold på jobbet. Samtidig viser en ny undersøgelse, at hver tiende FTF’er har været udsat for fysisk vold på arbejdet inden for det seneste år. Vold på jobbet koster årligt samfundet 640 millioner kr. alene i øget sygefravær.

Fik forkert løn gennem tre år

Pædagog Rikke Klemme var på det forkerte løntrin i tre år, og hjemmesygeplejerske Bente Schytte fik et forkert tillæg. De opdagede fejlene, fordi de tjekkede deres lønsedler, og nu er fejlene rettet. I denne og næste uge går fagforeninger landet over sammen om et koordineret løntjek.

Finanslov: Vi har råd til at bruge flere penge i 2014

EU er ingen stopklods for større offentligt forbrug på finansloven. Vi kan bruge fem mia. kr. mere i 2014 og vil stadig overholde EU’s regler, finanspagt og budgetlov, siger vismændene. Invester mere i velfærd og job, mener FTF.

FTF: Forhøj beskæftigelsesfradraget for mellemindkomster

Lønmodtagere med mellemindkomster bliver den oversete gruppe i regeringens skatteudspil. FTF foreslår, at indkomstgrænsen på de 320.000 kr. i beskæftigelsesfradraget sættes op. Det vil styrke mellemindkomstgruppernes incitament til at øge arbejdsudbuddet.