Beskæf

Brugerbetaling på uddannelser spænder ben for jobskifte

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs er kaldt i samråd, fordi regeringen, S og DF fra næste år indfører brugerbetaling for dem, der vil tage en ny videregående uddannelse. EL, SF og RV kritiserer aftalen. I fastholder folk i ledighed, mener FTF.

Lønmodtagere: Flygtninge i job gavner integrationen

Et stort flertal af lønmodtagerne mener, at det vil være nemmere for flygtninge at blive integreret, hvis de hurtigt kommer i arbejde. Ekspert efterlyser mere tværfaglig og intensiv indsats i kommunerne. FTF: Flere virksomheder må tage et samfundsmæssigt medansvar.

Ros til fagforeningers indsats for arbejdsløse dimittender

Rambøll fremhæver i en evaluering af trainee-ordningen, at især kombinationen af faglige organisationers professionsviden og a-kassernes viden om den enkelte ledige på FTF-området har ført til målrettede kursus- og praktikforløb. Succesen har resulteret i, at ordningen fortsætter de næste to år.

Vurdering af politisk aftale om reform af fleksjob og førtidspension

Regeringens aftale med V, K og LA om reform af fleksjob og førtidspension indeholder en markant styrkelse af indsatsen. Nye ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne giver nye muligheder til personer med begrænset arbejdsevne. Men aftrapningen af løntilskuddet i fleksjob er unødvendig hård, og vil medføre en væsentlig nedgang i den samlede
indkomst for de fremtidige fleksjobbere.