Besk

Traineeforløbet blev indgangen til drømmejobbet

Da Kathrine Rerup som nyuddannet ergoterapeut ikke kunne få et arbejde, begyndte hun i et trainee-forløb. Det gav hende den arbejdserfaring og faglige ballast, hun manglede, og hun fik et job. FTF opfordrer politikerne til at fortsætte ordningen næste år.

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området gør for at formidle job til
ledige.

Uddannelser bør have et digitalt fremtidstjek

På baggrund af nye anbefalinger fra Siri-Kommissionen bør erhvervs- og professionsrettede uddannelser gennemtrawles for at sikre, at teknologisk dannelse er med i elevernes curriculum, mener Bente Sorgenfrey.

FTF: Tiltrængt oprydning i regelmylder for ledige

Regeringen vil forenkle reglerne for kommunernes jobindsats. Godt og tiltrængt med mindre bureaukrati og færre pligt-samtaler. Brug de frigjorte ressourcer til en mere grundig indsats, der får ledige i job – ikke på kortsigtede besparelser på jobcentrene, mener FTF.

Trainee gav efterspurgte kompetencer

Ina Meyerdierks havde svært ved at finde et arbejde, da hun som nyuddannet ergoterapeut kom tilbage efter barsel. Gennem FTF’s traineekursus fik hun praktik og blev opkvalificeret - og er nu fastansat i Lejre Kommune.

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet er utilstrækkelig og gavner de mest velstillede

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti er utilstrækkelig og løser ikke samspilsproblemerne mellem arbejdsmarkedspension og folkepension. Desuden lider aftalen af mangel på initiativer for et bedre arbejdsmiljø, der kan nedsætte de fysiske og psykiske belastninger på arbejdspladserne. FTF har i 11 forslag rejst debat om en bred indsats for bedre vilkår for et bedre arbejdsliv.

Tag styring i egen ledighed

BUPL har udviklet en særlig type trainee-forløb med vægt på de nyuddannedes eksisterende kompetencer - i stedet for kurser i endnu mere ny viden. Se hvordan i filmen ”Tag styring i egen ledighed”.

Ny dagpenge-model for freelancere på plads

Regeringspartierne, S og DF har indgået en aftale om en ny dagpenge-model, der giver freelancere og andre atypisk beskæftigede ret til dagpenge på lige fod med lønmodtagere. Glædeligt at alle a-kassemedlemmer nu får mere lige adgang til dagpenge, mener FTF, der har været med til at udforme de nye vilkår.