Arbejdsopgaver:
Arbejdsløshedsdagpenge
A-kassernes aktive rolle, herunder A-kasseforsøg
Tilbagetrækning, efterløn og seniorpolitik
Administration af FH’s trainee-projekt