Primære arbejdsopgaver:
Partssamarbejdet (AMR, BFA’er)
Kemi

Sekundære arbejdsopgaver:
Psykisk arbejdsmiljø generelt
Det formelle arbejdsmiljøsystem på virksomheder og i den offentlige sektor, AMO/MED
Unges arbejdsmiljø

Repræsentationer:
Arbejdsmiljørådet/AMR-FU
Dialogforum for Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø
Partnerskab om Mental Sundhed