Arbejdsområder:
Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Dennis Schnell-Lauritzen.

Herunder:
Tvistighedsnævnet
Afskedigelsesnævn
Fagretlige sager i team 2
Afløser for Hanne i politiske sager, udvalg og afdelingsfunktionen
Elevkoordinator
Private overenskomstforhandlinger